ST1 Norge skal være med på å utvikle vindkraft i Finnmark. (Illustrasjonsfoto: Varanger Kraft)

St1 Norge As har signert en kontrakt med et fellesforetak av Vindkraft Nord AS og Ny Energi AS om å etablere selskapet Grenselandet AS.

Kilde ST1 Norge

Formålet er å utvikle to vindparker i Lebesby og Tana kommune i Finnmark. I den første fasen av utviklingsprosjektet vil det fokuseres på godkjennelsesprosesser og konsekvensutredning. Dette er ventet å ta opptil tre år, og videre avgjørelser om prosjektet vil tas etter dette.

Det planlagte vindkraftprosjektet består av to vindparker med en total produksjonskapasitet på 900 MW, hvor prosjektområdet «Davvi» vil ha en kapasitet på 700 MW og «Borealis» en kapasitet på 200 MW. Sistnevnte vil eies i samarbeid med Finnmark Kraft, med en 50-50 splitt.

Finnmarks grenseområde mot Finland har gunstige vindforhold og er ansett for å være et av de beste områdene Norge for vindkraftvirksomhet. Vindparkenes lokasjon muliggjør en tosidig innmating av norske og finske nett. I produksjon vil vindparkene kunne generere 3,6 terravatt timer årlig.

«Grenselandet-prosjektet vil styrke sentralnettet østover, og dermed løse forsyningssikkerheten i Finnmark. Prosjektet, sammen med den foreslåtte nett-løsningen, vil muliggjøre betydelig ny kraftkrevende industri som elektrifisering av fremtidig olje og gassvirksomhet. Finnmark kan gjennom dette prosjektet delta i den nasjonale klimadugnaden og dermed være med på å løse verdens største utfordring, som også rammer Finnmarks primærnæringer i stadig større grad», sier Harald Dirdal, prosjektleder for Grenselandet.

Energiselskapet St1 har stort fokus på utvikling og produksjon av teknologi innen fornybar energi, og er allerede tilstede i det finske vindkraftmarkedet gjennom sittmedeierskap i det finske selskapet TuuliWatti Oy.

«I tråd med vår visjon om å være ledende på produksjon og salg av CO2-bevisst energi, håper vi å kunne utnytte vår eksisterende erfaring med vindkraft til å utvikle et område med stort potensiale for økonomisk og miljømessig bærekraftig kraftproduksjon i samarbeid med våre partnere, lokalsamfunn og myndigheter», sier Thomas Hansen, direktør for fornybar energi i St1 Norge AS.

«Kommunen er glad for å ha fått en solid medspiller på laget. St1 er et spennende energiselskap, og faktum at det er et finsk selskap er spennende spesielt opp mot en finsk nettløsning for prosjektet», sier Stine Akselsen, ordfører i Lebesby kommune.

Prosjektet i Finnmark er muligens det første prosjektet innen vindkraft i Norge som kan utvikles uten statlige subsidier, og markerer et skifte for vind-industrien i Finnmark.

«Det markerer et potensielt skifte at vi nå går inn i de tider hvor utvikling av fornybar energi kan skje uten subsidier. Finnmarks utrolige vindressurser betyr at det er der den nye tiden starter. Vi vil bidra med det vi kan for å hjelpe Grenselandet og andre vindprosjekter på deres vei mot å etablere Finnmark som Europas fremste vindkraftområde, sier Øyvind Isachsen, administrerende direktør i NORWEA.