Investeringer og forsterkninger av eldre nett gjennom de siste ti årene har gitt tryggere strømforsyning i konsesjonsområdet til Ringeriks-Kraft. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

- Til tross for et nytt økonomisk krevende år for kraftproduksjon, leverer vi et godt år ved at de andre virksomhetsområdene løfter resultatet. God alene, best sammen, sier konsernsjef Ole Sunnset I Ringeriks-Kraft.

Kilde: Ringeriks-Kraft

SMARTservice Norge, som har ansvar for utrullingen av over 600 000 smarte målere i Norge, hadde stor vekst gjennom hele året. I tillegg ble Nettservice Drammen (tidligere Lier Elentreprenør) kjøpt i mai, noe som er med på å styrke posisjonen vår som leverandør av nettjenester på Østlandet.

– Som følge av veksten i entreprenørvirksomheten har antall ansatte i konsernet økt fra 150 til 215 i løpet av året, fortsetter Sunnset, som er stolt over at dette er med på å skape lokale arbeidsplasser og at Ringeriks-Kraft virkelig har blitt en synlig aktør rundt om i landet.

Konkurranse om strømkundene

I en periode med sterk konkurranse i markedet har vi fått 250 nye strømkunder. I 2016 lanserte vi blant annet ENERGIPILOT-prosjektet, som gir kundene våre enda større muligheter til å bruke strømmen smart, og i november lanserte vi muligheten for å nedbetale elsykkel på strømregningen.

– Selv om kundeveksten er lavere enn målsettingen, gleder vi oss over resultatet. Når markedet er såpass tøft som nå, er det viktig at vi fokuserer på hva kundene våre har behov for, understreker Sunnset. I 2015 ble appen smart:liv lansert. For å kunne videreutvikle systemet og gi enda flere muligheter til forbrukerne etablerte Ringeriks-Kraft og eSmart Systems teknologiselskapet Smartliv AS i 2016. – Tanken er at Ringeriks-Krafts kunnskap om sluttkunder og strømleveranser sammen med eSmart Systems teknologikompetanse, skal løfte smarthusteknologien til et nytt nivå, legger Sunnset til.

Fortsatt investering i nettet

Nettet hadde en leveringssikkerhet på 99,98 %. Det var en del tordenvær på sensommeren som gjorde at avbruddskostnadene for 2016 ble noe høyere enn i 2015. Selskapets nye investeringer og forsterkninger av eldre nett gjennom de siste 10 årene har gitt en tryggere strømforsyning. Til dette har Ole Sunnset følgende kommentar:

– Til tross for utviklingen bransjen går gjennom, skal vi aldri glemme at det viktigste vi gjør er å levere en trygg og sikker strømforsyning hjem til kundene våre. Også i 2016 har vi høy leveringssikkerhet, og vi har fortsatt Norges nyeste nett i Ringerike og Hole. For å opprettholde og utvikle kvaliteten, så investerer vi årlig 54 millioner kroner i nettet, og det er vi stolte av.

Fornøyd med resultatet

Resultat for 2016 ble 56 millioner kroner før skatt (35 millioner kroner etter skatt). Vi investerte for 72 millioner kroner. Styret er fornøyd med resultatet for konsernet, og mener det viser at Ringeriks-Kraft er robust og godt rigget til å møte framtiden.

Styret har foreslått et utbytte på 25 millioner kroner, som er i samsvar med eiernes utbyttepolitikk. Styret vurderer utbyttet som forenlig med selskapets behov for å bygge egenkapital og utvikle selskapets aktiva.