solkraft
Illustrasjonsfoto.

Sweco kartlegger mulighetene for bruk av solenergi på Vestfold fylkeskommunes eiendommer. – Det er spennende å jobbe for en aktør som ønsker en så omfattende strategi for satsing på solenergi, sier Lars-Erik Lunde, energirådgiver i Sweco.

Kilde: Sweco

Blant fylkeskommunens tomter, utreder Swecos rådgivere muligheten for å bruke solenergi både på skoler og kulturinstitusjoner – 15 eiendommer totalt. Gjennom befaringer har de kartlagt hvert enkelt bygg; fra takkonstruksjonene og deres bæreevne, til teknisk info om varmesystemer og liknende. De har også sett på byggenes forbruk, ved hjelp av nøyaktige data på strøm- og varmebehov. Med utgangspunkt i funnene, skisserer rådgiverne de mest aktuelle løsningene og utarbeider tiltaksplaner, både for solvarme og –strøm.

Fremtidsrettet investering

Lars-Erik Lunde er ikke i tvil om at Vestfold fylkeskommune tenker fremtidsrettet og smart.

– Sol er fremtiden. Det skjer mye på solenergifeltet om dagen, med stadig nye aktører, forbedring av teknologi og synkende kostnader. Norge har lange døgn og bedre vær enn man kanskje skulle tro, og Østlandsområdet har mye sol. Når eksempelvis transportsektoren elektrifiseres i større grad og utveksling mot det sentraleuropeiske kraftnettet øker, ligger mye til rette for at denne grønne energikilden blir en gunstig investering – særlig om det lar seg integrere i bygningsmasse og erstatter øvrig kledning, sier han.

På flere av fylkeskommunens bygg kan solenergiløsningene bygges inn i eksisterende bygningsmasse, som del av rehabilitering, der dette er påkrevet. På andre er det planlagt utvidelser av eksisterende bygningsmasse, og løsningene vil dermed kunne integreres i planleggingen av nybygg.

Norges grønneste

Øyvind Trygstad, rådgiver i Vestfold fylkeskommune, mener fylkeskommunen har en regional utviklingsrolle.

– Som en stor og synlig aktør, er det viktig at vi går foran med et godt eksempel, og gjennomfører gode miljøtiltak. Da viser vi vei og gjør det lettere for andre aktører å følge etter. Vestfold fylkeskommune er opptatt av å se på miljøsatsingen i et helhetsperspektiv. En totalvurdering av de tiltakene vi skal gjennomføre er viktig, både med tanke på kost-nytte, samt fordeler og eventuelle ulemper for miljøet. Sweco har vært en god samarbeidspartner på vurdering vedrørende bruk av solenergi på fylkeskommunale eiendommer.

Trygstad forklarer at det nå blir opp til politikerne å ta den endelige avgjørelsen på hvilke tiltak som skal gjennomføres, samt omfanget av disse. I følge ham, viser fylkespolitikerne i Vestfold stor vilje til aktiv satsning på miljøtiltak.

– Vestfold har et uttalt mål om å bli et av de grønneste fylkene i Norge, sier han.

Jobber strategisk

For Lars-Erik Lunde er det det store antallet bygninger og den helhetlige satsingen, som gjør oppdraget særlig interessant fra et rådgiver-perspektiv.

– Vi blir ofte bedt om å vurdere én konkret løsning – for eksempel solcelleanlegg – for enkeltbygg. For fylkeskommunen i Vestfold får vi jobbe på et mye mer overordnet og strategisk plan, og vi får virkelig lov til å ta rollen som rådgiver helt ut. I tillegg til å se på «tradisjonelle» solenergiløsninger på tak, kan vi for eksempel komme med anbefalinger om at vindusglassene i et atrium på et av byggene – hvor temperaturen blir altfor høy – kan byttes ut med vindusglass hvor solceller er integrert, slik at disse også kan fungere som solskjerming. Det er virkelig gøy å få bruke kompetansen vår på denne måten, sier Lunde.