Skagerak Nett: - Vi måler forbruk og kvalitet på strømleveransen. Vi overvåker ikke kundene. (Illustrasjonsfoto: Lyse)

- Det vi måler er forbruket og kvaliteten av vår strømleveranse til kundene. Vi overvåker ikke kundene.

Av: Bjørn Harry Schønhaug, Skagerak Energi

Prosjektleder for AMS i Skagerak Nett, Michael Rapp, er kontant og klar når han han slår dette fast. Det Skagerak henter ut fra de nye smartmålerne, som skal erstatte dagens strømmålere, er strømforbruket. Ikke hva du som kunde har brukt strømmen til.

– Det vi gjør er å måle forbruket fra time til time, sier Rapp.

– Informasjonen vi i Skagerak får er målerstanden. Hva du har brukt strømmen til den timen, får vi ingen informasjon om i det hele tatt.

Bekymringer på alvor

Prosjektlederen tar på alvor at enkelte har bekymringer og spørsmål knyttet til den nye måleren.

– Jobben vår er å knekke myter og fortelle hvordan det faktisk blir, sier han.

På teknologimesser har Rapp sett at det tilbys utstyr som kan kobles til de nye smartmålerne, som gir kundene mer kunnskap om hvordan strømmen forbrukes og til hva. Slikt utstyr kan være interessant for kunder som ønsker detaljert informasjon for å kunne forbedre energieffektiviteten sin.

– De finnes i markedet, men dette er ikke noe som er del av vår løsning og som kunden må skaffe seg selv hvis ønskelig, sier han.

Fungerer som i dag

Informasjonen målerne sender til Skagerak, er det Skagerak som eier sammen med kunden. Ingen tredjepart skal få tilgang på denne informasjonen uten kundens eksplisitte samtykke. Per i dag har alle kunder gitt et slikt samtykke til sin strømleverandør som mottar disse måleverdiene fra nettselskapet for å kunne avregne kunden. Denne modellen er i endring og i 2013 ga NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat) Statnett i oppdrag å etablere en såkalt datahub.

– Istedenfor dagens måte hvor alle nettselskaper leverer måleverdiene til den enkelte strømleverandøren kunden har valgt, vil alle nettselskaper levere måleverdiene dit i framtiden, og strømleverandørene henter data for sine respektive kunder derfra. Dette prosjektet er gitt navnet Elhub, forklarer Rapp.

Ingen andre skal få tilgang på informasjonen smartmålerne skal sende inn.

– Disse dataene har vi ingen rett til å gi videre, beroliger Rapp. Det er kunden selv som må be om dette dersom han ønsker å gi andre tilgang til disse dataene.

Vinn-vinn

En annen effekt av de nye målerne, er at Skagerak får tilbakemelding om problemer i nettet umiddelbart. Målerne måler kvaliteten av levert strøm. Oppstår det uønskete spenningsvariasjoner, fasebrudd eller jordfeil, vil Skagerak få denne informasjonen fra måleren og kan reagere umiddelbart. Kunden vil oppleve at feilen blir rettet raskere enn i dag. Ingen i Skagerak vil sitte å overvåke forbruket til kundene.

– Vi kan rette feil før det får alvorlige konsekvenser, sier Rapp, og mener dette jo er en vinn-vinn-situasjon for alle parter.