Real IoT (Internett of Things) - Real Smart - Men hvorfor en smartere energistyring? (Foto: Schneider Electric)

Eldistribusjon og energistyring er i ferd med å gå inn i en helt ny tid: en digital æra basert på Tingenes Internett (IoT), som vil påvirke våre liv like mye som elektrisitetens innføring på slutten av 19. århundre.

Kilde: Schneider Electric

 I innlegget av Dagfinn Ringås, CEO i Schneider Electric Norge, kan du lese om mulighetene som åpner seg for både bransjen og sluttkundene når smarte komponenter, automasjonssystemer og analyseprogramvare samarbeider med hverandre.

Digitaliseringens innovasjonsbølge
visker ut skillet mellom energi- og digitalverdenen. Den tradisjonelle sentraliserte distribusjonsmodellen er nå ute! Nye forretningsmodeller og -muligheter vokser frem: Muligheter til å redefinere de grunnleggende aspektene ved eldistribusjon; effektivitet, pålitelighet, sikkerhet for mennesker og installasjoner samt anleggets ytelse.

Tilgang til strøm skal ikke tas for gitt
Gjennom årene har anleggene blitt bedre og bedre, og strømbruddene blitt færre, ifølge NVE. Men strømbrudd skjer hele tiden også i trygge Norge. Prøv å forestille deg konsekvensene av strømbrudd for et næringsbygg: inntektstap og misfornøyde leietakere, for eksempel. I et sykehus kan til og med liv gå tapt.

Smartere = Sikrere
Smarte anleggskomponenter danner grunnlaget for smarte systemer for eldistribusjon og er med på å forebygge og dempe potensielle risikoer. Smarte komponenter er ikke lenger bare ansvarlig for å styre én enkelt mekanisme. De kan nå måle, samle data og styre. De gir driftsansvarlige tilgang til interessante data om eldistribusjonsnettet. Og de blir mer og mer intelligente.

Desentralisert intelligens
Smarte komponenter plasseres flere steder i elnettet. Dette gjelder blant annet smarte effektbrytere. De kan levere kraft- og strømdata så vel som informasjon om egen ytelse, bryterstatus, kontaktenes tilstand, varsler og alarmer.

Den nye effektbryteren Masterpact MTZ fra Schneider Electric er et eksempel på en viktig komponent som virksomheter har brukt og vært avhengige av i mange år. Effektbryteren har nå blitt videreutviklet med innebygde digitale funksjoner.