Værharde forhold i nord: Nå har Varanger KraftEntreprenør vunnet sin første kontrakt i åpen konkurranse. At det ble Statnett står det respekt av. (Illustrasjonsfoto: Varanger Kraft)

Varanger KraftEntreprenør har nylig vunnet sitt første større oppdrag som konkurranseutsatt entreprenør. Oppdraget er for Statnett på 132 kV-linja mellom Kirkenes og Neiden. Tildelingen er en viktig milepæl for Varanger KraftEntreprenør.

Kilde: Varanger Kraft

Varanger KraftEntreprenør har lenge drevet sin virksomhet hovedsakelig som underleverandør for søsterselskapet Varanger KraftNett. Nå opererer selskapet i større grad i det åpne markedet.

​​​​I konkurranse mot to andre tilbydere, vant Varanger KraftEntreprenør (VKE) et oppdrag for Statnett, hvor pris og kvalitet var vektet. Oppdraget består i reparasjonsarbeid på 132 kV-linjen mellom Kirkenes og Varangerbotn, avgrenset til strekningen Kirkenes – Neiden.

– Å kvalifisere seg for oppdrag for Statnett har lenge vært et mål for VKE. Det har ikke vært lett, på grunn av strenge HMS-krav, så dette er vi stolte over», sier daglig leder, Lise Flø. – Tildelingen av oppdraget er en viktig milepæl for å kvalifisere VKE for nye, viktige og krevende kunder, sier hun videre.

Jobben skal gjennomføres i to utkoblingsperioder. Første utkobling på tre uker, ble utført nå i mars og bestod av reparasjonsarbeider på linjen. Andre utkobling skjer i august, da er det først og fremst stolpeoppretting som skal utføres. Omfanget av den siste delen av oppdraget er ikke klarlagt enda og VKE har inngått avtale med Elektro-Linje som underleverandør på dette.

Bemanningsbehovet på dette oppdraget så langt, har vært på 15 montører/anleggsarbeidere over tre uker. – Oppdraget har stilt mobiliseringskrav til selskapet som vi ikke har vært i nærheten av å skulle leve opp til i nyere tid og alle avdelinger har bidratt på ulike måter, blant annet med utstyr og personell. Det har også demonstrert at VKE har svært dyktige og løsningsorienterte medarbeidere. Likevel har vi vært nødt til å basere oss på stor grad av innleid personell. Det har gått bra og har gitt oss nyttige erfaringer videre.», sier Flø. – Vi takker Elektro-Linje AS, Frost Kraft Entreprenør AS og Linjemontasje AS for godt samarbeid på oppdraget.