Det er ingen tid å miste. Om vi er raske og dyktige nok kan det bli skapt mange nye arbeidsplasser i energibransjen med digitalisering mener konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi (t.v.) og konsernsjef Pål Skjæggestad i Glitre Energi. (Foto: Tore Halvorsen)

Tom Nysted er konsernsjef i Agder Energi og Pål Skjæggestad tilsvarende i Glitre Energi. De er enige om at digitalisering ikke nødvendigvis vil resultere i færre arbeidsplasser i energibransjen. Er vi raske og dyktige nok kan det bli mange flere.

Som toppledere i to betydelige aktører i energibransjen er de pådrivere i innsatsen for å utvikle nye forretningsmessige muligheter. Begge mener at det ikke er noen tid å miste. Vi må komme oss på fremtidstoget med fart, kreativitet og besluttsomhet. Større og sterkere enheter må til for å forløse gevinster som virkelig monner.

Vi sitter i for stor grad på hver vår tue, hevder Pål Skjæggestad, og legger til: – Hva innholdet i fremtidens energiselskap vil bli er ikke mulig å angi med en stor grad av presisjon. Allerede i dag er det et betydelig tilfang av data i den elektriske infrastrukturen som ikke blir nyttiggjort. Når digitaliseringen for alvor ruller inn over selskapene åpner det seg både teknologiske og forretningsmessige muligheter.

Tom Nysted henviser til undersøkelser som viser at vi er uten kunnskap om mer enn 60 prosent av fremtidens jobber. I Danmark er de allerede på god vei til å få det til, blant annet med nye forretningsmodeller i nye typer arbeidsplasser med fremtidsrettet kompetanse. Nysted retter også oppmerksomheten mot Spania, der 700 kraftproduserende enheter nå blir koordinert inn i markedene på fire kontinenter.

Dette er kvintessensen av innholdet i et koordinert intervju som fagbladet Energiteknikk hadde med de to konsernsjefene i utgaven (nr.3-17) som nå er på vei ut til leserne.