Sol og jordvarme leverer fornybar energi under byggingen Brynseng skole i Oslo. Strømmen kommer fra solceller i fasaden, mens varmepumpene, som er koblet til energibrønner hundre meter ned i bakken, leverer varme. (Undervisningsbygg)

I deler av byggeperioden blir Brynseng skole i Oslo forsynt med egenprodusert energi. Solcellene i fasaden leverer strøm, mens varmepumpene som er koblet til energibrønner hundre meter ned i bakken, leverer varme.

Kilde: Undervisningsbygg i Oslo

Undervisningsbygg som er Oslo kommunes største utbygger, bygger miljøvennlige skoler som bruker bærekraftig energi. Kommunen ønsker fossilfrie byggeplasser og på Brynseng er man kommet et skritt i riktig retning.

– Brynseng skole skal stå klar til å ta imot elever til høsten og allerede fått mye oppmerksomhet for sine innovative energiløsninger. Mest synlig og mest interesse har det vært for et av landets største fasademonterte solcellepanel. Innkobling av solceller og varmepumper på byggeplass er en ny milepæl for oss som vi satser på det blir mer av i tiden fremover, forteller prosjektleder Paul Lehne i Undervisningsbygg.

Nylig leverte bygget 55-75 Kwp (kilowatt-peak er avgitt effekt fra et solcellepanel) og hadde en produksjon på omtrent 125 kWh på formiddagen. NCC er totalentreprenør for bygging av Brynseng skole som blir på 11.700 kvadratmeter.

– Solcelleanlegget er på 1.000 kvadratmeter og skal produsere 100.000 kWh per år. Sammen med Undervisningsbygg skal vi være med på å realisere felles ambisjoner om fremtidsrettete skolebygg. Brynseng skole er et forbildeprosjekt i FutureBuilt. Skolen skal bygges som passivhus i tillegg til også å være et pilotprosjekt på nesten nullenerginivå (nNEB), sier prosjektleder i NCC Gisle Ranheimsæter.