Sørfjorden i Tysfjord kommune, der Nordkraft har konsesjon for å bygge vindkraft. Prosjektet er solgt til Fortum i likhet med to andre vindkraftprosjekter, men Nordkraft skal stå for utbygging og vil inngå en avtale med Fortum om drift. Foto: Nordkraft

Sjefen i Nordkraft vil gjøre Narvik til et kraftsentrum for nordnorsk fornybar energi, skriver defo.no.

NVE, Statnett og Statkraft har kontorer i Narvik. Norges arktiske universitet (UiT) tilbyr ingeniør- og masterstudier i blant annet elkraftteknikk og industriell elektronikk i Narvik, og energiselskapet Nordkraft har sitt hovedkontor til i byen.

Daglig leder Eirik Franzen i Nordkraft mener det er åpenbare fordeler ved å satse på denne klyngen.

– UiT skal satse på fornybar energi og kommer til å opprette åtte professorater innen feltet. Så du ser at akademia tar skritt innen fornybart, og jeg tror at vi her i nord har en bra geografisk lokalisering for å gjøre dette. Når du også har avdelingskontorer for NVE, Statnett og Statkraft, i kombinasjon med lokale selskaper, så kan man bygge videre på dette, sier Franzen i et intervju på hjemmesiden til Distriktenes energiforening (Defo).

– Hele landsdelen er samlet i et forsøk på å få til et fornybart-cluster, sier Eirik Franzen, daglig leder i Nordkraft. Foto: Nordkraft

Franzen mener at å etablere Narvik som nordnorsk senter for fornybar energi vil bygge opp om nordområdesatsingen, ikke bare i forsvar, også i naturressurser. Han har tatt opp forslaget med både UiT, Nordland fylkeskommune og Sparebank 1 Nord-Norge.

– Hele landsdelen er samlet i et forsøk på å få til et fornybart-cluster. Skal vi ha en klynge så må alle samarbeide, sier den daglige lederen i Nordkraft. Han mener at flere offentlige arbeidsplasser kunne med fordel legges til Narvik, uten at det er distriktspolitikk.

Nordkraft er et konsern som arbeider med både utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av fornybar energi. I tillegg har konsernet eierandeler i kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter. Nordkraft har vært gjennom tøffe tider økonomisk og ble nylig refinansiert,

Om en drøy måned skal Defo avvikle sitt årsmøte i Narvik, og Eirik Franzen vil da få utdype disse tankene. Hele intervjuet kan leses her.