Adm.direktør Magne Heimvik i SKL kan glede seg over et godt resultat fra et rendyrket kraftselskap i 2016. (Foto: SKL)

SKL (Sunnhordland Kraftlag) posisjonerte seg i 2016 som en rendyrket produsent av kraft. Virksomheten kunne notere seg for en omsetning på 710 MNOK, og et overskudd etter skatt på 161 MNOK.

SKL, som i 2016 markerte sitt 70 årsjubileum, har hovedsakelig sin kraftproduksjon i fylkene Hordaland og Rogaland. Produksjonen nådde i overkant av 1,8 TWh, og kommer blant annet fra 11 egeneide kraftstasjoner i Kvinnherad, Etne, Fusa og Stord. I tillegg har SKL en eierandel på 8,75 prosent i Sima kraftanlegg i Eidfjord og 2,54 prosent i Ulla-Førre anleggene. Eierskapet omfatter også 15 prosent i AS Saudefallene.

65 prosent av produksjonen kommer fra Blådalsvassdraget (Blåfalli) i Matre i Kvinnherad kommune. Her er rundt 30 prosent av nedslagsfeltet dekket av isbreen Folgefonna. SKL eier i tillegg alene eller sammen med andre en rekke småkraftverk over store deler av Vestlandet, hovedsakelig i området mellom Bjørnefjorden og Boknafjorden.

Med varierende andeler er SKL eid av Haugaland Kraft, BKK, Finnås Kraftlag, Tysnes Kraftlag, Fitjar Kraftlag, Fjelberg Kraftlag, Skånevik Ølen Kraftlag og Stord kommune. I bytte mot kraftproduksjon avhendet SKL i 2016 sin nett- og markedsvirksomhet til Haugaland Kraft. Etter dette har selskapet 68 ansatte.

For 2016 er det vedtatt å utbetale et eierutbytte på 120 MNOK.