Lavere energibruk men høyere kostnader for industrien i 2016, her illustrert med nikkelverket til Glencore i Kristiansand.(Foto: Tore Halvorsen)

De foreløpige tallene viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på rundt 76 500 GWh i 2016, noe som er 0,7 prosent lavere enn i 2015. I samme tid økte energikostnadene med 5 prosent til 19 milliarder kroner.

Kilde: SSB

Den lavere energibruken kommer for det meste av mindre forbruk av egentilvirket gass. Det ble i 2016 brukt rundt 9 240 GWh egentilvirket gass, noe som er 1 260 GWh mindre enn i 2015. Forbruket av innkjøpt elektrisitet var på rundt 44 960 GWh i 2016, og utgjorde nesten 70 prosent av totalt innkjøpt energi. Dette er 1,7 prosent mer innkjøpt elektrisitet enn i 2015, og bidro til å dempe nedgangen i energibruken.

Økt energibruk i kraftintensiv industri

De mest energiintensive næringene går under betegnelsen kraftintensiv industri. Med ett totalt forbruk på over 53 000 GWh, en økning på 0,7 prosent fra 2015, står disse næringene for nesten 70 prosent av all energibruk i norsk industri og bergverk.

Produksjon av papirmasse, papir og papp hadde en økning i energibruken på hele 11,6 prosent til totalt 4 840 GWh. Økningen skyldes først og fremst et høyere forbruk av innkjøpt elektrisk kraft.

I næringen for produksjon av kjemiske råvarer gikk energibruken ned. Med en nedgang på 4,8 prosent i energibruken fra 2015 brukte denne næringen 16 030 GWh energi i 2016. Denne nedgangen skyldes blant annet mindre forbruk av innkjøpt og egentilvirket gass.

Økte energikostnader

Energikostnadene økte med 900 millioner kroner fra 2015 til 2016. Økningen kommer fra en kombinasjon av høyere forbruk av og høyere pris på elektrisk kraft og kullprodukter. Dette gjør at kostnadene til elektrisitet steg med 7,4 prosent, som tilsvarer 970 millioner kroner. Energikostnadene for kullprodukter steg med 450 millioner kroner i 2016. Lavere pris og forbruk av innkjøpte petroleumsprodukter og gass dro økningen i energikostnadene noe ned.