Bildet viser støping av trommeveggen på Vamma 12-aggregatet i Vamma kraftverk i Skiptvedt kommune på vestsiden av Glomma. (Foto: Hafslund)

Oppgraderingen av Vamma kraftverk i Glomma med et nytt aggregat pågår for tiden for fullt. Når arbeidet er fullført våren 2019 kan 1000 GWh fornybar energi, av dette 230 GWh ny produksjon, fases inn på nettet.

Med dette befester Vamma kraftverk sin posisjon som landets største elvekraftverk. Anlegget har vært i drift siden 1915, flere ganger siden utvidet og oppgradert. Det er eier Hafslund som investerer rundt en milliard kroner for å få det nye aggregatet (Vamma 12) på plass.

Dette blir bygget som en separat enhet i Skiptvedt kommune på Vestsiden av Glomma. Sprengningsarbeidene ble foreløpig avsluttet høsten 2016 og omfatter inntaket, tilløpstunnelen, kraftverksgropa, utløpstunnelen og utløpskanalen. Det som gjenstår er sprengningsarbeider i inntaket og utløpet i forbindelse med fjerning av terskler og fangdammer.

– Vi har nå startet opp montasjearbeidene i forbindelse med varegrinden i inntaket og vil etter hvert fortsette med de to inntakslukene, forteller prosjektleder Fridjar Molle. – Andritz Hydro er i gang med dette arbeidet, som vil holde på utover høsten. Parallelt vil AF Gruppen, som er hovedentreprenør på anlegget, ferdigstille betongarbeidene ved inntaket.

Det er Norconsult som prosjekterer Vamma 12. Arbeidsgrunnlaget for bygging utføres fullt ut basert på Building Information Modelling (BIM). Det leveres ikke tegninger til byggeplassen, men oppdaterte digitale modeller med all informasjon som er nødvendig for å bygge anlegget.

Det bli publisert en mer omfattende reportasje om Vamma-prosjektet til Hafslund i kommende utgave av fagbladet Energiteknikk (nr.4-17), som om noen dager blir distribuert til sine abonnenter.