Fotfeste på Balkan: Energi Teknikk skal levere to småkraftverk til Montenegro. (Foto: Energi Teknikk)

Energi Teknikk har signert to avtaler om å levere småkraftverk til Montenegro. Ordreboka til selskapet er nå på 65 MNOK og gir arbeid til høsten 2018.

Kilde: Småkraftforeninga

Avtalene omfatter leveranse av komplette elektromekaniske utrustninger til kraftverka Murino 1 og 2. Det dreier seg om turbiner på 1 og 1,5 MW med generatorer, kontrollanlegg og hjelpeanlegg. Kraftverkene vil bli levert rundt årsskiftet og representerer en omsetning på rundt 10 MNOK.

Det er målrettet aktivitet på Balkan som har gitt Energi Teknikk disse oppdragene, som blant annet bekrefter at kraftutbyggere i denne regionen verdsetter norsk kvalitet.