Martin Horne viser frem et 2,2 km langt rør som torsdag skal slepes fra Sotra til Puddefjorden, der sjøvann skal brukes til kjøling av blant annet Media City Bergen. (Foto:Silje Kalve)

I midten av juni starter BKK Varme leveransen av kjøling til Media City Bergen på Nygårdstangen. Teknologien er basert på sjøvann hentet fra 110 meters dyp i Puddefjorden, og gir over 50 ganger mer energi tilbake enn det som puttes inn.

Kilde: BKK

– Med denne utbyggingen kan vi tilby kjøling til næringsbygg på hele Nygårdstangen, og i tillegg Dokken når det blir regulert til bolig og næringsvirksomhet. Det er også aktuelt å bygge ut kjøling til andre bydeler, uten at vi har konkrete planer foreløpig, sier Martin Horne, som leder kjøleprosjektet i BKK Varme.

Stenger Puddefjorden i rundt fire timer torsdag
BKK Varme har investert rundt 40 millioner kroner i denne utbyggingen. I prosjektet samarbeider BKK Varme med Universitetet i Bergen, som trenger sjøvann til marin forskning på Marineholmen og til energiformål i egne bygg.

Torsdag 11. mai blir det stor aktivitet på Puddefjorden når BKK Varme og Universitetet skal legge ned et 2,2 km langt rør. Røret blir slept inn fra Sotra, og ferden vil starte natt til torsdag, før røret når Puddefjorden torsdag. Da blir Puddefjorden stengt for ferdsel i opptil fire timer en gang mellom kl. 9 og 18. I dette tidsrommet kan båter ikke passere forbi Puddefjordsbroen.

– Røret må fortøyes og strekkes opp før det kan senkes på fjordbunnen, og da kan ikke båter passere. Tidspunktet for stenging er valgt i samråd med Bergen Havnevesen for å skape minst mulig ulemper for trafikken på fjorden. Vi har også varslet båtforeninger og andre som kan bli berørt, sier Horne.

Svært energieffektiv
BKK Varme bygger ut en kapasitet på 10 MW kjøling i dette prosjektet, der Media City Bergen vil benytte 3,5 MW. I tillegg er det tilgjengelig kapasitet på 20 MW til videre utbygging til andre bydeler.

Sjøvann til kjøling er svært energieffektivt. Det kreves bare 1 kWh i pumpeenergi for å levere 50 – 70 kWh til kjøling. Til sammenligning vil en vanlig varmepumpe normalt gi 2 – 4 kWh energi tilbake for hver kWh du putter inn.

Kundene etterspør produktet
Kjøling bygger på det samme prinsippet som fjernvarme. Horne beskriver det som fjernvarme med lav temperatur der teknologi og idé er omtrent lik.

– Vi tar i bruk tilgjengelig, lavverdig energi som allerede er tilgjengelig i samfunnet. Jeg opplever at vi er konkurransedyktige både på pris og kvalitet for kjøling, som vi er det på varme, sier Horne.

Nye tekniske forskrifter har krav til energieffektive bygg, og det blir dermed mindre behov for oppvarming enn tidligere. 

– For å være aktuell leverandør av varmt tappevann og en minkende mengde energi til oppvarming, må vi også kunne levere kjøling. Nå har vi et komplett produkt og kan dekke behov for både kjøling og varme, og det gjør oss attraktive i markedet. Vi er allerede i dialog med flere kunder, og det er ikke spørsmål om de skal ha det, men når vi kan levere, forteller Horne.