Fra sitt hovedkontor i Kristiansand stikker Agder Energi ut fremtidskursen med ny konsernstrategi og konsernstruktur. (Foto: Agder Energi)

Ny konsernstrategi og ny konsernstruktur gjør Agder Energi godt rustet til å møte fremtidens muligheter og utfordringer.

Kilde: Agder Energi

– Vi må tilpasse oss utviklingen i markedet, og derfor gjør vi noen endringer for å møte fremtiden, sier konsernsjef Tom Nysted.

Agder Energi står overfor både store muligheter og utfordringer. De to viktigste driverne for kraftnæringen i tiden framover anses å være utviklingen fra et fossilt til et fornybart kraftsystem, samtidig som kraftsystemet vil utvikles fra å være analogt til digitalt. Som følge av ny konsernstrategi gjøres det derfor endringer i konsernstrukturen og konsernledelsen.

Resultatområdet Kraftforvaltning er utvidet fra dagens ansvarsområde (handel, kraftdisponering og kraftsikring), med LOS Energy og markedsoperasjoner i Tyskland, dvs. Agder Energi Solutions, Entelios og Nordgröön. Ny leder av Kraftforvaltning er Steffen Syvertsen.

Resultatområdet Marked vil bli ledet av Anders Gaudestad og består av LOS Privat, Otera, Agder Energi Varme og Agder Energi Venture.

Det er etablert et nytt resultatområde, Fellesoperasjoner. Det skal ledes av Frank Håland og har ansvar for eierskap og ledelse av konsernprosjekter, optimalisering av støttefunksjonene HMS/HR, teknologi, prosjekt, innkjøp og sikkerhet/beredskap.

Tidligere konserndirektør Edvard Lauen vil gå over i konsernstab Samfunnskontakt med hovedansvar for utvikling av nytt markedsdesign. Stabene Økonomi, finans og risiko og Samfunnskontakt vil ledes av henholdsvis Pernille Gulowsen og Unni Farestveit.

Den nye konsernledelsen består av Tom Nysted, Steffen Syvertsen, Anders Gaudestad, Frank Håland, Jan Tore Tønnessen, Pernille Gulowsen og Unni Farestveit.

Administrerende direktør for Agder Energi Nett vil fortsatt være Svein Are Folgerø.

Endringene trer i kraft fra i dag.