sks
Illustrasjonsfoto: SKS

Konsernregnskapet i SKS (Salten Kraftsamband) viser en omsetning på 882,7 MNOK og et driftsresultat på 130,8 MNOK. Resultatet før skatt er på 76 MNOK. Skattekostnaden er 69,2 MNOK, som gir et samlet resultat etter skatt på 7 MNOK.

Kilde: SKS

– 2016 er preget av lite nedbør og tilsvarende redusert tilsig til våre magasiner. Samlet årsproduksjonen er også lavere sammenlignet med 2015 og i et såkalt «normalår», sier Steinar Pettersen, konsernsjef i SKS

Redusert kraftproduksjon

Kraftproduksjonen er redusert fra 2 193 GWh i 2015 til 1 910 GWh i 2016 som er om lag 105 GWh lavere enn konsernets midlere årsproduksjon.

– Årsresultatet er i tillegg preget av lavere områdepris i NO4 enn systempris. Dette skyldes pågående arbeid på sentralnettet. Prisdifferansen mellom systempris og NO4 pris representerer en inntektsreduksjon på 31,7 MNOK basert på virkelig produksjon i 2016, sier Pettersen.

Uansvarlig skattetrykk

Som kraftprodusent betaler SKS og øvrige kraftselskaper selskapsskatt, naturressursskatt, og grunnrenteskatt. Effektiv skattebelastning for SKS var i 2016 91%. I tillegg er det belastet 36 MNOK i eiendomsskatt, samt konsesjonsavgift.

– Vi er bekymret over skattetrykket for produksjonsselskapene som oppleves direkte uansvarlig. Vannkraftproduksjon skattlegges tyngre enn noen annen næring i Norge, noe som hindrer vekst og ytterligere satsning på miljøvennlige energiløsninger. Dette er et stort paradoks når Norge skal kutte 40 prosent av klimagassutslippene og legge til rette for grønn omstilling i økonomien, sier Steinar Pettersen.

Utbytte

Morselskapet (Salten Kraftsamband AS) rapporter sitt resultat etter norsk regnskapsstandard og har et resultat etter skatt på 0,2 MNOK.
Generalforsamlingen har vedtatt at det for 2016 utbetales 25 MNOK i eierutbytte.