Lysebotn 2 er et av de største vannkraftprosjektene som pågår nå. Et nytt kraftverk skal erstatte det gamle og øke produksjonen med 15 prosent uten nye overføringer av vassdrag eller reguleringer. Foto: Lyse

For tiden pågår opprusting og utvidelser av vannkraftverk som vil gi 880 GWh ny kraft, en økning på nesten 50 prosent siden nyttår.

Ifølge NVEs rapport om ny kraft i første kvartal 2017 pågår for tiden opprusting og utvidelse av 11 vannkraftverk. Til sammen vil disse kraftverkene få installert 519 MW og gi en årsproduksjon på 880 GWh. Tilsvarende tall 1. januar 2017 var 334 MW og 604 GWh. Økningen i GWh er på hele 46 prosent.

Samtidig er seks nye, større vannkraftverk (småkraftverk er ikke medregnet) under bygging med totalt 199 MW effekt og 518 GWh per år. Tilsvarende ved utgangen av 2016 var 218 MW og 558 GWh, en nedgang i GWh på 7 prosent.

Ruster opp og bygger nytt

– Vi har ikke hatt så høy aktivitet siden vi bygde Meråker kraftverk i 1994, sier administrerende direktør Kenneth Brandsås i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), som både bygger nytt og fornyer gamle kraftverk.

Byafossen i Steinkjer er ett av prosjektene. NTE bygde ny dam i Byafossen i 2015. Nå bygges en ny kraftstasjon som skal erstatte den gamle fra 1936.

I Storåselva i Snåsa bygger NTE et helt nytt kraftverk som skal stå ferdig i 2020 og produsere 75 GWh per år.

Venter mer opprusting

Direktøren for divisjon energi i Norconsult, Sten-Ole Nilsen, har også nok å gjøre. Norconsult er involvert i to store prosjekter, den pågående utvidelsen av Vamma og den nært forestående byggingen av Nedre Otta kraftverk. – Til tross for at kraftprisen er relativt lav og sertifikatprisen har sunket, er aktiviteten god, sier Nilsen til Energiteknikk.

Norconsult har prosjektert Vamma 12 ved Glomma i Østfold, en utvidelse av det som allerede var landets største elvekraftverk og som om et par år vil øke produksjonen med 230 GWh per år.

Det neste store prosjektet som Norconsult er involvert i, er Nedre Otta i Sel og Vågå kommuner, som skal produsere over 300 GWh per år.

– Jeg tror det vil bli en betydelig reduksjon i antall rene nybygg, men jeg tror det blir mye opprusting av gamle anlegg, sier Nilsen.

Du kan lese mer om denne saken i mainummeret av fagbladet Energiteknikk, som nå er i distribusjon.