Sentralisering av informasjonsflyten i sluttbrukermarkedet blir viktig når alle landets 2,9 millioner strømmålere erstattes med automatiske enheter med timeregistrering innen 2019. (Foto: Lyse)

Oppstart av Elhuben, som vil være et felles IKT-system for kraft- og nettleverandører, er igjen utsatt på grunn av feil avdekket i testperioden. Ny lanseringsdato er anslått til første kvartal 2018, men dette virker høyst usikkert, mener Energi Norge.

Kilde: Energi Norge

I et ekstraordinært ekspertgruppemøte 2. juni, ble et utkast til revidert fremdriftsplan diskutert. Der påpekte flere eksperter at testperiodene – både for kjerne- og markedsfunksjonalitet i Elhuben – synes å ta for lite hensyn til tid til feilretting etter testing. 

– Aktørene i sluttbrukermarkedet må være trygge på at Elhub fungerer når den først tas i bruk. Det vil derfor være uheldig å sette nye tidsrammer som er for knappe. Signalene om at Elhub skal kunne «go live» i slutten av første kvartal 2018 kan derfor være for optimistiske, sier næringspolitisk rådgiver Ole Haugen i Energi Norge.

Ny fremdriftsplan

Elhub er en sentral datahub for måleverdier og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet som i utgangspunktet skulle settes i drift innen 1. oktober 2016, men har vært utsatt en rekke ganger. Gjeldende frist for oppstart er 23. oktober i år.

– Nå skal fremdriftsplanen behandles i Elhub-styret 6. juni og deretter i Statnetts styre 22. juni, før den besluttes, sier Haugen.

Etter planen skulle Elhub overta ansvaret for avviksoppgjør for profilavregnede målepunkt (APAM) fra og med innføringstidspunket av nordisk balanseavregning (NBS) som ble satt i drift 1. mai. Siden Elhub ikke vil bli satt i drift i oktober som planlagt, må nettselskapene gjennomføre avviksoppgjør ut 2017.

Beslutningen om å opprette et felles IKT-system for kraftnæringen ble tatt for å effektivisere informasjonsflyten i sluttbrukermarkedet. Dette blir enda viktigere når alle landets 2,9 millioner strømmålere erstattes med automatiske enheter med timeregistrering innen 2019.