Infratek skal i omfattende omfang i minst fem år fremover levere tjenester innen drift, service vedlikehold til det svenske nettselskapet Ellevios. (Illustrasjonsfoto: Infratek)

Fra kommende årsskifte og minst fem år fremover skal Infratek ha ansvar for drift, service og vedlikehold i lokal- og regionalnettet til Ellevios i Stockholm, Täby, Lidingö og Ekerö. Avtalen har et omfang på mer enn 200 millioner svenske kroner årlig.

Kilde: Infratek

Ellevios er, med sine mer enn 900 000 nettkunder, et av de tre største nettselskapene i Sverige. Avtalen som er inngått omfatter drift, service og vedlikehold, inkludert døgnkontinuerlig beredskap for feilretting, vedlikehold av stasjoner og kabler, mindre entreprenøroppdrag og servicearbeid i tunneler. Rundt 100 medarbeidere i Infratek vil være knyttet til avtalen på hel- eller deltid.

Vi takker for tillitten. Denne avtalen er viktig for oss, sier Lars Bangen, konsernsjef i Infratek. – Den gir oss et solid ankerfeste i Stockholms-området som vi kommer til å bygge videre på. Vi er et konsern i vekst, og det er en strategi vi bygger videre på.