– Vi skal vokse oss større i Norge gjennom nyansettelser og oppkjøp, konstaterer konsernsjef Peter Rejler og adm. dir. Thomas Pettersen (t.h) i Rejlers Norge og i Rejlers Embriq. (Foto: Kjell Inge Søreide, Mediepartner)

Ingeniørfirmaet Rejlers, som i år markerer sitt 75-årsjubileum, skal de neste tre årene øke omsetningen med 100 millioner kroner – hvert år.

Kilde: Rejlers

 – Vi har de beste folkene og de beste idéene. Vi skal lede an i digitaliseringen av energiforsyningen, sier Peter Rejler, tredjegenerasjons eier og konsernsjef i den nordiske rådgivende ingeniørbedriften Rejlers.

Veksten i Norge skal ifølge Peter Rejler delvis skje gjennom oppkjøp og delvis gjennom organisk vekst.  Prosjektering, konsulenttjenester og drift av strømforsyningsnett blir hovedsatsingsområder for Rejlers virksomhet i Norge. Ifølge bransjen skal det investeres minst 130 milliarder kroner i oppgradering og digitalisering av Norges el-nett de neste årene.

– Siden vi etablerte oss i Norge i 2008 har vi hatt en eventyrlig vekst og skaffet oss en unik kompetanse innenfor våre satsingsområder. Gjennom oppkjøpet av IT-bedriften Embriq er vi i dag  godt posisjonert til å ta en ledende rolle i digitaliseringen av viktig infrastruktur. Vi bygger en digital plattform for alle våre produktområder, sier Rejler.

Vital 75-åring

Det var en ambisiøs og optimistisk konsernsjef som besøkte Norge i forbindelse med markeringen av selskapets 75-årsjubileum nylig. Rejlers ble stiftet  i 1942 av ingeniør Gunnar Rejler i Växjö, Sverige. Satsingsområdet var prosjektering av elektriske forsyningsnett. Siden har Rejlers beveget seg inn i samferdselssektoren, telekom, elektro og IT. Selskapet har i dag rundt 2000 ansatte i Sverige, Norge og Finland, og omsatte i 2016 for 2,3 milliarder kroner.

Den norske virksomheten består nå av rundt 400 ansatte. Selskapet har siden oppstarten etablert et ledende miljø for rådgivende ingeniørtjenester på elkraft, telekom og samferdsel.  Ifølge Rejler er selskapet godt posisjonert for ytterligere vekst i Norge.

– Rejlers har i alle år vært dyktige og holdt seg ajour med de teknologiske trendene. Nå står vi midt oppi en ny teknologisk revolusjon; digitaliseringen. Smarte el-nett, smarte byer, førerløse biler og smarte hjem vil endre måten vi lever og jobber på. I Rejlers har vi nå både elkraftingeniørene og IT-ekspertene på plass og alle er giret på å være med og skape forandring, sier Rejler.

Større verdikjede
Oppgradering og modernisering av energiforsyningen blir et av de viktigste satsingsområdene for Rejlers de kommende årene. Rejler Norges nye adm. dir. Thomas Pettersen sier at digitaliseringen vil kreve mye av netteiere.

– Smarte nett åpner uante muligheter, men gir også utfordringer for netteiere. De må legge til rette for lokale aktører som vil levere solenergi og vindkraft til distribusjonsnettet. Nettet må dimensjoneres og tilpasses nye energikilder. Digitale AMS-målere som nå kommer inn i alle hjem, kan mye mer enn bare å registrere kundens strømforbruk i sanntid. Bygging og drifting av smarte nett krever helt ny kunnskap, og Rejlers er interessert i å ta en større del av hele denne verdikjeden, sier Pettersen.

På vegne av et 30-talls nettselskaper holder Rejlers oppsyn med rundt 70 prosent av de AMS-målerne som så langt er installert i Norge. Målere genererer enorme mengder data som blant annet  kan brukes til å vedlikeholde og dimensjonere nettet.  Men ikke alle de rundt 130 nettselskapene har kapitalen og kompetansen til å utnytte mulighetene.

– Rejlers vil tilby seg å drifte strømnett på vegne av eier. Vi har kompetansen og tilgangen på det beste utstyret for å utnytte mulighetene i et smart nett. Digitaliseringen kan gi store innsparingsmuligheter ved utbygging og vedlikehold. Fram til i dag har vi bygd ut strømnettet for å tåle maksbelastningen når alle dusjer og koker kaffe om morgenen. Det er omtrent som å dimensjonere et kirkebygg for julaften. I et smart nett kan belastningen fordeles ut over døgnet, slik at man spares for kostbare utbygginger. Den framtiden skal Rejlers være med på, sier Pettersen.