Leder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet vil ha mer tilsyn og strengere reaksjoner mot arbeidslivskriminalitet og brudd på lover og regler knyttet til elsikkerhet. (Foto: EL og IT Forbundet)

At mer enn 40 prosent av elektrikerne som arbeider på byggeplasser i Oslo er innleid fra bemanningsbyråer er i seg selv oppsiktsvekkende. Riktig ille blir det når mange av dem ikke kan dokumentere faglig kvalitet.

Jan Olav Andersen, leder i EL og IT Forbundet, er oppriktig bekymret. Han peker ned i en virkelighet preget av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Elektrisiteten er ikke til å tukle med. Til det utgjør den en altfor stor fare for liv, helse og materielle verdier.

Og samfunnssikkerhet, legger Andersen raskt til. – Det er ingen tom trussel at uten strøm stopper Norge. Nesten alt vi omgir oss med har en eller annen tilknytning til elektrisitet, og det kommer til å bli mye mer av det samme i tiden som ligger foran oss. En strengere regulering av bemanningsbyråene må til. I noen spesielt utsatte bransjer kan det være aktuelt å vurdere forbud. Det er ikke bare den faglig kvalifiserte arbeidskraften tjent med, men alle som er opptatt av at det under samfunnsutviklingen skal bygges et solid og trygt grunnlag.

Munnrappe salver

Det er tendenser til sommerstemning i lokalene til EL og IT Forbundet på Youngstorget i Oslo. Også sjefen sjøl er i opptrapping til feriemodus, men ikke mer enn at han smeller av noen munnrappe salver mot de han mener fortjener det.

Jeg er håpløst oppgitt over mangel på skarpe strategier for å utvikle nye næringer her i landet, fortsetter forbundslederen. – Historisk har vært dyktige til å gjennomføre slike taktskifter, men nå halter det. Alle er enige om at oljealderen går mot slutten, men vi har ingen klare formeninger om hva vi skal leve av i framtiden. Med det ressursgrunnlaget vi på mange måter har her i landet folder det seg ut en hel verden av muligheter. Viljen til å ta risiko er i for stor grad fraværende. Det er mye som kan tyde på at vi har det for godt.

Gikk mot sine egne

EL og IT Forbudet har ingen skrupler med å snakke sine egne midt imot. Til forargelse for flere i LO-sfæren har de tatt et klart og tydelig standpunkt for at strømkabelforbindelser med utlandet, i hvert fall i det omfanget som nå foreligger, er positivt.

Begrunnelsen er først og fremst forsyningssikkerhet, slår Jan Olav Andersen klart og tydelig fast. – I et land hvor tilførselen av fornybar energi er avhengig av vær og vind er det nødvendig å ha alternative forsyningskilder. Samtidig er det viktig at vi solidarisk deler denne klimavennlige ressursen med andre som ikke er like heldige som oss, når forholdene ligger til rette for det. Men, så det er sagt, vi definerer disse kablene som del av sentralnettet, koblet til eierskap og drift i Statnett.

Utfordrer Statnett

Det er imidlertid ikke bare godord som risler ned over Statnett fra EL og IT-sjefen. Han mener at det statlige monopolselskapet gjør for lite for å legge til rette for norske linjebyggere. Med et årlig investeringsnivå på 10 til 15 milliarder kroner i mange år fremover burde Statnett i større grad legge til rette for norsk leverandørindustri, samtidig som han plusser på med følgende hjertesukk:

Når det gjelder de reglene vi har akseptert å forholde oss til i EU er vi strengere i tolkningen av dem enn de som har stått for utformingen. Vi må bli tøffere i tilnærmingen, og ikke være så redde for å utfordre når det synes riktig og fornuftig. I så måte henger vi langt etter, både andre EØS-land og EU-land.

Antallet er ikke så viktig

Når det gjelder Reiten-utvalgets rapport ser ikke Jan Olav Andersen behovet for et funksjonelt skille, en lovregulering som har til hensikt å presse fram en bestemt struktur og størrelse på nettselskapene, slik det fremgår av innstillingen og regjeringen senere har innført. At selskapene på selvstendig grunnlag finner hverandre i større enheter har forbundet imidlertid ingenting imot, og legger til:

Antall nettselskaper i Norge er ikke spesielt høyt sammenlignet med en del andre land, men jeg har ikke noen oppfatning om hvor mange det bør være. Det er ikke dokumentert at store nettselskap har bedre effektivitet, lavere nettleie enn mindre selskap, like lite som det motsatte er dokumentert.

Når det kommer til den omfattende konkurranseutsettingen av entreprenørressurser i nettselskapene har han følgende å si:

Dette er en utvikling med flere sider. Ikke alle er like positive. La oss tenke oss at vi får et kardinalt strømbrudd her i landet, hvor store deler av samfunnet ikke bare legges i mørke, men stopper opp. Det er selvfølgelig fint at den nasjonale beredskapen fungerer som forventet, samtidig må vi passe på at det er tilstrekkelig ressurser til å følge opp tilsvarende lokalt. Slik som liberaliseringen i entreprenørmarkedet har utviklet seg er jeg ikke sikker på at det er tilfelle.

Elsikkerhet går foran alt

Så tilbake til begynnelsen; Elsikkerhet. Det vil si organiseringen og håndteringen av dette følsomme ansvarsområdet. Jan Olav Andersen er enig i at det vil være riktig å vurdere å samle alt som har med el- og telesikkerhet å gjøre i et nytt direktorat.

Tilsynet ute på arbeidsplassene må styrkes – ikke svekkes. Samtidig må det få større konsekvenser når lover og regler brytes. Vi kan ikke leve med at det nærmest er fritt fram for å gå på akkord med elsikkerheten. Forhold knyttet til liv, helse og materiell verdier er viktigere enn alt annet, avslutter forbundsleder Jan Olav Andersen.