Eidsiva Energi er den første til å benytte stolper i aluminium i den norske infrastrukturen for distribusjon av elektrisk kraft. (Foto: Eidsiva Energi)

Først i landet med aluminium

Norges første aluminiumsstolpe for høyspenning er nå montert i Mustadroa i Gjøvik kommune.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 08:17

Kilde: Eidsiva Energi

Aluminiumstolpen erstatter en saltvannsimpregnert trestolpe som var ødelagt av hakkespett.

- Stolpen var ikke gammel, men har vært utsatt for stor hakkespettaktivitet og dermed ødelagt. Det blir spennende å se hvordan nebbet til hakkespetten blir når den prøver seg på aluminium, humrer områdeleder Kay Ronny Brobakken i Eidsiva Nett.

Stolpen er laget av Lena Metall og er den første i sitt slag her i landet. 
- For tre år siden monterte Eidsiva fem aluminiumstolper på lavspentnettet på Østre-Toten. Erfaringene fra bruk av disse stolpene har resultert i stolpen som nå er montert på ei høyspentlinje, forteller teknisk selger Torstein Budsberg i Lena Metall AS, som har laget stolpen (bildet til høyre nederst).

- Råteskader i jordbåndet er en annen årsak til utskifting av trestolper. Den faren er fjernet ved bruk av aluminiumstolper. I et HMS-perspektiv vil dette være god forebygging av personskade, mener Edvard Dysthe i Lena Metall.

Annen teknikk
Arbeidsleder Tor Arne Strande har vært involvert i utviklingen av aluminiumstolpen og tilpassing av stolpesko og fallsikringsutstyr. VP-metall har produsert utstyret, som er godkjent av Sintef. 
- Målet har vært å få det mest mulig likt det vi er vant til i trestolper, men det krever en litt annen teknikk, mener Halgeir Dotseth, Håvard Røsåsen og Tor Arne, som monterte stolpen. De er enige i at det at det kommer til å bli lett å bevege seg i stolpen når de har øvd seg litt. 

Kostbart
Et varslet forbud mot kreosotimpregnering av trestolper var en del av utgangspunktet for testing av aluminiumstolper, som forøvrig er 100 prosent resirkulerbare og dermed har en restverdi.
- Vi synes også det er spennende å prøve ut noe nytt som hadde lokal tilhørighet, sier seksjonsleder Plan Tone Bleken Rud i Eidsiva Nett. 

Foreløpig koster aluminiumstolpene en del mer enn trestolper, men i forhold til levetidskostnader kan det svare seg på sikt. 

- Det kan lønne seg på utfordrende steder som for eksempel der det er mye hakkespett og stort behov for hyppigere stolpeskift og høyere vedlikeholdskostnader, forteller Tone, som synes det er veldig positivt at ansatte fra flere miljøer i Eidsiva har vært med på utviklingsprosessen, både knyttet til utforming av stolpen og utstyret.

På forsiden nå

Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Norfund justerer sin strategiske innretning fram mot 2022. I tillegg til de tradisjonelt kjente satsingsområdene skal fondet intensivere innsatsen innen distribuerte energiløsninger.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?
Torsdag satte Statnett i drift ledningen mellom Ertsmyra ved Tonstad og Fjotland ved Arendal. Nå er forbindelsen komplett og sentralnettet i Vestre korridor ytterligere styrket.
I 2018 har NVE ferdigstilt 41 sikringstiltak mot flom og skred. Mange av arbeidene har fortsatt inn i 2019.07.
NVE dokumenterer at 98 % av kraften som produseres i Norge er fornybar. Likevel er det kun 9 % av norske forbrukere som faktisk betaler for ren energi.
Det danske kraftvarmeverket Asnæsværket er i prosess med å erstatte kull med flis. Etter planen settes en ny flisfyrt kjel i kommersiell drift på nyåret 2020.
Kraftmangel i Sør-Sverige og fallende kostnader gjør at Ørsted vil bygge havvind i Østersjøen.