Eidsiva Energi er den første til å benytte stolper i aluminium i den norske infrastrukturen for distribusjon av elektrisk kraft. (Foto: Eidsiva Energi)

Først i landet med aluminium

Norges første aluminiumsstolpe for høyspenning er nå montert i Mustadroa i Gjøvik kommune.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 08:17

Kilde: Eidsiva Energi

Aluminiumstolpen erstatter en saltvannsimpregnert trestolpe som var ødelagt av hakkespett.

- Stolpen var ikke gammel, men har vært utsatt for stor hakkespettaktivitet og dermed ødelagt. Det blir spennende å se hvordan nebbet til hakkespetten blir når den prøver seg på aluminium, humrer områdeleder Kay Ronny Brobakken i Eidsiva Nett.

Stolpen er laget av Lena Metall og er den første i sitt slag her i landet. 
- For tre år siden monterte Eidsiva fem aluminiumstolper på lavspentnettet på Østre-Toten. Erfaringene fra bruk av disse stolpene har resultert i stolpen som nå er montert på ei høyspentlinje, forteller teknisk selger Torstein Budsberg i Lena Metall AS, som har laget stolpen (bildet til høyre nederst).

- Råteskader i jordbåndet er en annen årsak til utskifting av trestolper. Den faren er fjernet ved bruk av aluminiumstolper. I et HMS-perspektiv vil dette være god forebygging av personskade, mener Edvard Dysthe i Lena Metall.

Annen teknikk
Arbeidsleder Tor Arne Strande har vært involvert i utviklingen av aluminiumstolpen og tilpassing av stolpesko og fallsikringsutstyr. VP-metall har produsert utstyret, som er godkjent av Sintef. 
- Målet har vært å få det mest mulig likt det vi er vant til i trestolper, men det krever en litt annen teknikk, mener Halgeir Dotseth, Håvard Røsåsen og Tor Arne, som monterte stolpen. De er enige i at det at det kommer til å bli lett å bevege seg i stolpen når de har øvd seg litt. 

Kostbart
Et varslet forbud mot kreosotimpregnering av trestolper var en del av utgangspunktet for testing av aluminiumstolper, som forøvrig er 100 prosent resirkulerbare og dermed har en restverdi.
- Vi synes også det er spennende å prøve ut noe nytt som hadde lokal tilhørighet, sier seksjonsleder Plan Tone Bleken Rud i Eidsiva Nett. 

Foreløpig koster aluminiumstolpene en del mer enn trestolper, men i forhold til levetidskostnader kan det svare seg på sikt. 

- Det kan lønne seg på utfordrende steder som for eksempel der det er mye hakkespett og stort behov for hyppigere stolpeskift og høyere vedlikeholdskostnader, forteller Tone, som synes det er veldig positivt at ansatte fra flere miljøer i Eidsiva har vært med på utviklingsprosessen, både knyttet til utforming av stolpen og utstyret.

På forsiden nå

– Det er positivt at nettselskapene nå finner sammen i større enheter, over kritisk størrelse. Det gir dem muligheten til å bygge opp kritisk kompetanse, sier Enova-sjef Nils Kristian Naksktad.
Skagerak Energi dobler resultat etter skatt til 2 152 millioner kroner i 2019, til tross for lavere kraftpriser og mindre kraftproduksjon.
En sjøkabel over Oslofjorden ble skadet av ankeret til et skip natt til søndag.
Omexom Norge har av Hafslund Nett fått i oppdrag å oppgradere Ulven innføringsstasjon sentralt i Oslo.
Etter nyttår har de nye strømstanskartene til Helgeland Kraft Nett hatt over 11.000 visninger.
Trenger rammeverk for å få forutsigbarhet og redusere konflikter.
Statkraft-sjefen er ikke klar for å la kraftprodusentene ta en større del av sentralnettariffen for å sikre nytt industri-forbruk.
Glitre Energi Nett innfører lavere nettleie for alle husholdningskunder fra klokka 22 om kvelden til klokka 06 om morgenen i vintermånedene, men er forberedt på å måtte gjøre justeringer når NVEs effekttariff-regler innføres.
Senterpartiet, Fremskrittspartiet og MDG er kritiske til planene om å elektrifisere britisk sokkel med en 300 kilometer lang kabel fra Norge.
Lyse får egen konserndirektør for strategi og teknologi.
Til tross for en uvanlig tørr høst kan BKK vise til et resultat for siste kvartal 2019 på 797 millioner kroner, men 2020 ligger an til å bli et krevende år.
Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i tre småkraftsaker i fylkene Vestland og Innlandet.
OED tar sikte på å endre energimerkeforskriften.
El og IT Forbundet vil avvente konsesjonsbehandling av NorthConnect-kabelen til det er høstet erfaringer med de to som det allerede er vedtatt å bygge.
Rødt-leder Bjørnar Moxnes forsøker å så tvil om NorthConnects klimaeffekt, men energiminister Tina Bru (H) mener man må se helheten over tid.
Komiten for næring, naturressurser og innovasjon i Vestland fylkeskommune sier nei til utenlandskabelen NorthConnect.
Om kapasiteten på NordLink-kabelen og Statkrafts Baltic Cable skal kunne utnyttes best mulig, trengs det mer nett i Tyskland, ifølge Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.
Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdninger i 2019 var 48,7 øre/kWh, marginalt høyere enn 2018.
Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil vurdere tiltak for et mer velfungerende strømmarked.
Underliggende driftsresultat for Statkraft 2019 var 17,6 milliarder kroner, og resultat etter skatt var 11,3 milliarder kroner.
Søknader om å bygge kabler til petroleumsinstallasjoner i utlandet, er ikke noe energimyndighetene har hatt til behandling eller tatt nærmere stilling til ennå, opplyser OED.
Energi Norge advarer mot dobbelt sett med regler i forbindelse med implementering av nye nettkoder i tredje energimarkedspakke.
Mens fordelene den gir for kraftsystemet ikke kommer fram, ifølge ny rapport.
Zero er positiv til kraftkabel fra Norge til oljefelter på britisk sokkel hvis oljebransjen samtidig blir med og bygger mer havvind.