For å sikre et bedre kostnadsunderlag for nettanlegg i regionalnettet vil NVE pålegge rapportering av faktiske kostnadstall. (Foto: Energi Norge)

Må rapportere faktiske kostnader

NVE vil sikre et bedre kostnadsgrunnlag for nettanlegg i regionalnettet ved å pålegge rapportering av faktiske kostnadstall.
Mandag, 26 juni, 2017 - 09:26

Kilde: NVE

Et godt kostnadsgrunnlag for nettanlegg er viktig både for å sikre et godt underlag for planleggingsformål og riktig økonomisk regulering. Fram til nå har REN AS samlet inn kostnadstall i regionalnettet, gjennom en frivillig innrapporteringsordning.  Det har vært få innrapporteringer, noe som har gjort kostnadsgrunnlaget svakt og lite anvendbart.

NVE vil sikre et bedre kostnadsgrunnlag ved å sette et nytt konsesjonsvilkår om rapportering av faktiske kostnadstall i konsesjoner etter energiloven til elektriske anlegg i regionalnettet. Innrapporteringen skal skje senest ett år etter at konsesjonsgitt anlegg er satt i drift. Arbeidet med å samle inn og holde oversikt over kostnadsdata, samt å utarbeide en kostnadskatalog for regionalnettet vil utføres av REN.

Publisering av kostnadstall i en kostnadskatalog vil sørge for at lik informasjon gjøres tilgjengelig for aktørene på leverandørmarkedet til samme tid. Det publiseres i dag kostnadstall for kraftproduksjonsanlegg, som benyttes av både aktørene i bransjen og av myndighetene, sier avdelingsdirektør i Energiavdelingen Anne Vera Skrivarhaug.

Inviterer til temadag om innrapportering

NVE og REN vil bidra til at usikkerheten i kostnadsgrunnlaget blir så liten som mulig og at det ikke tar mer tid enn nødvendig å gjennomføre innrapporteringen. Dette vil gjøres ved å tilpasse RENs gjeldende innrapporteringsskjemaer bedre til konsesjonærenes behov. REN vil derfor arrangere en workshop 13. september 2017, der interesserte aktører kan gi innspill og bidra til at innrapporteringsordningen forbedres. Mer informasjon om workshopen vil bli lagt ut på REN sine hjemmesider www.ren.no .

Bedre markedsinformasjon

Det har blitt stilt spørsmål ved om en kostnadskatalog vil kunne forstyrre prisfastsettelsen i leverandør- og entreprenørmarkedet for nettanlegg.  NVE viser til at det er satt som en forutsetning for utarbeidelsen av kostnadskatalogen at statistikken skal være basert på gjennomsnittsbetraktninger av et tilstrekkelig antall innrapporterte data. Denne forutsetningen er satt for å unngå at statistikken som publiseres i kostnadskatalogen gir uønskede virkninger på leverandørmarkedet og for prisene ved bygging av regionalnettsanlegg. Kostnadstallene fra enkeltanlegg vil ikke være tilgjengelig for andre enn NVE og REN.

Når det gjelder tilgang på informasjon i et marked, tilsier likebehandlingsprinsippet at informasjon som blir gjort tilgjengelig for én leverandør i et marked, også skal gjøres tilgjengelig for de andre leverandørene på det samme markedet. Samtidig tilgang på lik informasjon vil føre til at aktørene i markedet kan handle på samme informasjonsgrunnlag.

På forsiden nå

Ekstremvær i nord kan ta knekken på overskuddet uten at nettselskapet har skylden, advarer elverksjefen i Repvåg kraftlag. Men NVE forsvarer KILE-regelverket.
Fredag, 24 mai, 2019 - 16:25
TrønderEnergis anleggskonsesjon for Stokkfjellet vindkraftverk er forlenget i seks år, på grunn av økt levetid på turbinene.
Fredag, 24 mai, 2019 - 11:53
Byrådet i Oslo har anbefalt å støtte den planlagte sammenslåingen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 11:24
Danske Energinet tester hvor store mengder hydrogen gassnettet kan håndtere, og resultatet er lovende. Det kan gjøre gassnettet til et viktig verktøy for å transportere sol- og vindkraft.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 08:57
Ingen personer kom til skade ved et alvorlig sprengningsuhell ved dam Lyngsvatn i Rogaland tirsdag, der Lyse utfører et større rehabiliteringsprosjekt.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 13:18
Lokale smarte energisystemer er en bedre klimaløsning enn storstilt norsk krafteksport, mener professor Brian Vad Mathiesen ved universitetet i Aalborg.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 22:16
Hjelpekraftforsyningen Sognekraft bygget for Statnett i Sogndal skulle koste 3,5 millioner kroner, men regningen ble over tre ganger så høy. NVE støtter ikke Statnetts klage, og nå må OED avgjøre saken.
Torsdag, 23 mai, 2019 - 10:18
En fremskyndet fullelektrifisering av Norge kan skape verdier for 210 milliarder kroner fram mot 2040, ifølge en rapport Menon Economics har laget for Energi Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:57
Energinet starter forundersøkelser til havvindparken Thor på minst 800 MW utenfor Vest-Jylland.
Fredag, 24 mai, 2019 - 09:34
NVE-sjefen ber kraftselskapene planlegge for dårligere vær i årene som kommer og skaffe seg gode IT-folk.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 13:55
Argumenter for kraftutveksling når ikke gjennom når folk ser på strøm som et fellesgode og ikke som en vare på et marked, ifølge Cicero-direktør Kristin Halvorsen.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 15:01
Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på over 80 000 GWh i 2018, en økning på 3 prosent målt mot 2017.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 10:03
For å sikre den nødvendige omleggingen i kraftbransjen må Olje- og energidepartementet deles i to, mener daglig leder Thor Christian Tuv i solkraftselskapet Fusen.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 13:12
Statnett tar nestenulykken ved Kristiansand transformatorstasjon «på største alvor», og vil rette seg etter DSBs vedtak.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 16:22
Strømprisen var 30 prosent høyere i første kvartal i år enn i samme kvartal i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).
Torsdag, 23 mai, 2019 - 09:13
Ved utgangen av første kvartal 2019 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 28,2 TWh. Av dette er 19,9 TWh bygget i Sverige og 8,3 TWh i Norge.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 14:09
To nye sentre får status som Forskningssentere for Miljøvennlig Energi (FME). Dette ble offentliggjort av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i dag.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 11:54
ABB leverer Norges første STATCOM (spennings-kompenseringsanlegg) i sentralnettet på 420 kilovolt til Statnett.
Tirsdag, 21 mai, 2019 - 09:59
Energiminister Kjell-Børge Freiberg og Scatec-grunder Alf Bjørseth er enige om at solkraftpotensialet er størst i utlandet.
Mandag, 20 mai, 2019 - 14:58
Onsdag åpnet Roan vindpark på Fosen i Trøndelag. 71 turbiner er reist, 70 kilometer vei bygget og hundrevis av lokale årsverk utført siden byggestarten i 2016.
Onsdag, 22 mai, 2019 - 06:53