Eierne av Midtfjellet Vindkraft har gitt grønt lys for utbygging av fase 3 i Midtfjellet Vindpark i Fitjar kommune i Hordaland fylke. (Foto: Midtfjellet Vindkraft)

Midtfjellet Vindkraft AS fattet en positiv investeringsbeslutning for fase 3 utbyggingen på Midtfjellet i slutten av mai.

Kilde: Vardar

Fase 3 er en videreutvikling/fortetting av eksisterende fase I og fase II. Utvidelsen vil bestå av 11 nye turbiner av typen Nordex N117/3600 samt i underkant av 3 km med vei fra de nye turbinpunktene til det eksisterende veinettet. Eksisterende infrastruktur i veier og transformatorstasjon vil bli benyttet for fase 3.

Fase 3 vil bli finansiert gjennom en rettet emisjon mot Aquila Capital, som er den største eieren i Midtfjellet Vindkraft AS. Dette innebærer en utvanning av de øvrige aksjonærene, og Vardar vil redusere sin eierandel fra ca 14 til 8 % når fase 3 står ferdig i 2018.

Arbeidene med veier/oppstillingsplasser fundamenter og kabelgrøfter vil starte opp i mai 2017 og ferdigstilles i løpet av desember 2017. De nye turbinene vil ankomme april 2018 og vil være i drift innen 1. oktober 2018.