Heisekrana er klar for de store løftene ved Agder Energi-eide Evenstad kraftstasjon i Froland kommune i Aust-Agder. (Foto: Agder Energi)

Det er høyt tempo på Evenstad kraftstasjon i Froland kommune i Aust-Agder om dagen hvor kraftstasjonen moderniseres. Når rehabiliteringen er ferdig kan maskinene betjenes fra Driftssentralen på Brokke.

Kilde: Agder Energi

Evenstad kraftstasjon slik den er i dag har vært i drift siden 1938. Rehabiliteringen gjøres for å opprettholde tilgjengelighet, unngå vanntap, redusere vedlikeholdskostnader, samt drifte anlegget fra driftssentralen.

– Mange av komponentene har nådd teknisk levealder. Det betyr at denne
rehabilitering er helt nødvendig for at kraftverket skal være driftssikkert.
Rehabiliteringen omfatter en komplett utskifting av kontrollanlegget, ny stator
og polrevisjon, komplett turbinrehabilitering og delvis utskiftning av
inntakslukene, sier Inge Lines i Agder Energi Vannkraft, som er prosjektleder
for rehabiliteringen. 

Rehabiliteringen har en total kostnadsramme på ca. 85 millioner kroner. Selv om kraftverket er fra 1938, kan mange av komponentene beholdes. Blant annet er nesten alle turbinkomponentene, inklusive lokk, ledeskovler og løpehjul originale og vil bli rehabilitert og brukt videre.

28 tonn
Det er store, tunge komponenter som løftes ut. Noen komponenter skal
skrotes og andre sendes til verksted. Demonteringen har pågått siden midten av mai. I denne perioden har et tyvetalls personer vært i sving for å
demontere og gjøre alt klart. I går ble rotoren på generator 1 på 28 tonn, løftet ut av stator for vedlikehold. 

– Rotoren blir nå plassert på gulvet før alle poler demonteres og sendes til
verksted for omisolering. Selve aksel og rotoren blir beholdt uforandret og
skal kun rengjøres og overflatebehandles for polene remonteres og rotor er klar for videre drift, sier Lines.

Arbeidet startet i mai i år og skal pågå frem til våren 2018.

Faktaboks:
Kraftverket består av fire aggregat, som til sammen en samlet effekt på 119 GWh og forsyner cirka 5950 husstander med strøm i året.