Nettpartner Drift har inngått rammeavtale med Troms Kraft Nett, her illustrert med en nybygget linje med master i kompositt materiale på Kvaløya. (Foto: Troms Kraft)

Nettpartner Drift (NPD) har vunnet en rammekontrakt mot Troms Kraft Nett (TKN). Selskapet er valgt som TKN sin primærleverandør for leveranseområde Nord, hvor Tromsø by er inkludert, og som sekundærleverandør for leveranseområde Sør, som dekker blant annet tettstedene Finnsnes, Sørreisa og Bardufoss.

Kilde: Nettpartner

Rammekontrakten gjelder for oppdrag inntil 1 mill. kr. relatert til:

• tilknytning av nye kunder til nettet 
• ny- og reinvestering i både lavspent- og høyspentnettet 
• kabel- og rørarbeid inkludert gravearbeid 
• utførelse av arbeid under spenning (AUS).

I tillegg vil Nettpartner sine montører inngå i en påkallingsordning sammen med TKN sine egne montører og andre ressurser i området. Selskapet har også vunnet rett til å konkurrere, via «mini-konkurranser», på tilsvarende oppdrag med en estimert kostnad mellom 1-4 mill. kr.

Rammeavtalen har en varighet på tre år, i tillegg kommer to opsjoner med hhv. to og ett års varighet. Nettpartner skal allerede fra 1. september starte å levere på rammeavtale iht. et avtalt volum. Full drift er avtalt fra 1. januar 2018.

Administrerende Direktør i Nettpartner Drift, Roar Lunde, er godt fornøyd med tildelingen. Han sier at for Nettpartner er dette en milepæl gjennom at selskapet nå kan ekspandere inn i et nytt geografisk område der det tidligere kun har vært på prosjektbasis.

Nettpartners nye avdeling, avdeling Troms, vil være en selvstendig avdeling på lik linje med andre avdelinger i NPD. Troms avdelingen vil også være NPD sin spydspiss ifm. en videre satsning mot andre potensielle kunder i Troms og Nordland.

Nettpartner tar sikte på å etablere seg med kontorer både i Tromsø og på Finnsnes. Til disse kontorene vil Nettpartner rekruttere ansatte på flere nivåer. Lunde oppfordrer kandidater til å søke på nye stillinger som: montør, montørleder, prosjektleder og teamleder.

Roar Lunde ønsker også å gi en honnør til sin nye kunde, Troms Kraft Nett, som gjennom et solid arbeid forut for konkurranseutsettingen har lagt et godt grunnlag for en effektiv leveransemodell. TKN viser her at det er mulig å etablere et effektivt marked for konkurranse gjennom å benytte riktig kontrakts-strategi og ved å gi entreprenørene forutsigbarhet for en etablering, samtidig som likebehandling sikres gjennom evaluerings- og tildelingsfasen.