Basert på et års erfaring kan Lyse slå fast at droner er et effektivt og godt verktøy.

I over ett år har Lyse Elnett brukt droner for å finne feil på strømlinjer eller enkeltkomponenter i strømmaster. I løpet av året er det funnet flere arbeidsoppgaver der bruk av drone vil være fornuftig.

Kilde: Lyse

Så langt har droner vist seg å være et effektivt og godt verktøy.
– Vi har god erfaring med bruk av droner. Å bruke droner er en effektiv måte å lokalisere eventuelle feil på. For eksempel slipper vi å ta ut strømmen slik vi må gjøre hvis montører skal klatre opp i mastene for nærmere inspeksjon, forklarer Frank Boholm, avdelingsleder for drift og vedlikehold i Lyse Elnett.

Han er opptatt av å ha en god og stabil strømforsyning, og da er det viktig å ha en effektiv kontroll av strømnettet.
– Vi har i mange år brukt helikopter for å sjekke tilstanden på master og linjer. Det blir tatt svært høyoppløselige bilder, som vi kan studere nærmere for å finne feil på deler. Nå har vi egne droneoperatører som kan gjøre mye av denne jobben, sier Boholm.

Større bruksområde
I Lyse Elnett er det seks godkjente droneoperatører i dag. Montørene som er sertifisert er fordelt på flere grupper innen montasjeavdelingen.

Droner er i løpet av det siste året blitt brukt på stadig nye området. For eksempel er droner brukt for å se om det er nødvendig å fjerne skog og kratt under og nær linjer samt til å ta luftfoto av anlegg for å kontrollere tak eller steder der det planlegges oppgradering. Droner er også blitt brukt til å kontrollere strømlinje etter at det er gått steinsprang og steinras slik at vi slipper å sende personell inn i områder som kan være risikoutsatt.

For eksempel ble drone brukt for å sjekke strømkabel som ble lagt ut etter at et ras ødela strømlinjen opp til Hunnedalen.

– Raset i Hunnedalen i fjor var i et veldig ulendt terreng, og det var vanskelig å ha tilsyn med kabelen slik vi hadde behov for. Her benyttet vi da drone, og det ga oss en sikker og god måte å gjennomføre inspeksjon på. Vi opplever at droner er et veldig godt supplement til andre verktøy vi bruker, forteller Geir Tønnessen i Lyse Elnett.

De har testet bruk av VR-briller for å unngå å bli forstyrret av solen mens de flyr.
– Kamera følger da bevegelsene du gjør med hodet. Men det må litt trening til for å få dette godt til, for når du bruker VR-briller føles det som om du er oppe i dronen selv, sier Geir Tønnessen.

Utvikling går raskt
Siden Lyse begynte prosessen med å få tillatelse til å bruke droner, så har teknologien blitt utviklet og gir enda større muligheter.
– Utviklingen går raskt. Det er for eksempel mulig å programmere dronen slik at den kan kjøre en fast rute uten at det er noen som fysisk står og styrer dronen. Du må bare passe på at dronen alltid starter fra samme sted, forteller Tønnessen.
Frank Boholm ser for seg at driftssentralen om noen år kan sende ut drone etter fastsatt rute for å for eksempel få oversikt over hvor mulig feil kan ha oppstått ved strømbrudd.