Svak kompetanse innen IT og digital teknologi blant ledere hindrer utvikling. (Illustrasjonsfoto: Siemens)

Bevisstheten om og behov for digitalisering har blitt viktigere for toppledere, både i privat og offentlig sektor, men hemmes av svak IT- og digital kompetanse blant ledere.

Kilde: EL og IT Forbundet

Temaet har fått mer plass i møter og 76 prosent av de forretningsansvarlige har svart at digitalisering er et fast tema i år mot 68 prosent i 2016. Det kommer fram i den årlige rapporten «IT i praksis» i regi av IKT-Norge, Visma og Rambøll.

Samtidig viser rapporten at det er store kompetansehull om IT og digitalisering hos ledere på ulike nivåer. Gapet mellom kompetansen hos IT-ledere og mellomledere kompliserer gjennomføringen av prosjekter og øker sjansen for at digitaliseringen ikke lykkes. Denne situasjonen er noe bedre i det private enn i det offentlige.

Toppledere ansvarlige

– Toppledere har fått med seg de politiske vedtak om økt satsing på IT og digitalisering. Det hjelper ikke når det er ledernivået under som skal gjennomføre og det er der kompetansen mangler. Det er topplederes ansvar å sørge for riktig kompetanse til ulike ledernivåer og arbeidstakere, sier Heidi Austlid til digi.no. Austlid er administrerende direktør i IKT-Norge, som er en part av den årlige rapporten.

Hun påpeker at digitalisering av prosesser/tjenester som ikke krever mennesker, frigir menneskelige ressurser for å bruke dem for å lage bedre tjenester til innbyggerne.

Mangel av IT-kompetansen blir dermed et stort hinder for å utvikle offentlig sektor og når det framover skal løses flere oppgaver med færre folk.

Hva må gjøres?

IT-faget må styrkes, helt fra grunnskolen til universitetene. IT er langt fra en statisk lærdom, så det er viktig å etablere en sømløs etter- og videreutdanning for kontinuerlig læring.

Helhet og samarbeid

Rapporten avdekker også at det gjøres mer av rene IT-prosjekter enn digitalisering for å utvikle og omstille hele virksomheten. Det inkluderer også samarbeid mellom offentlige etater og mellom offentlige etater og privat næringsliv.

Et prosjekt som har gjennomført samarbeid et Bærum kommune i prosjektet SmartCity. Privat og offentlig sektor samarbeider for å løse felles utfordringer, blant annet innen miljø, energi og klima.