Nexans bygger nå et topp moderne fartøy for legging av undersjøisk høyspentkabel (HV-kabel). Skipet skal etter planen settes i drift innen tredje kvartal 2020.

Nexans ønsker å legge til rette for overgangen til ren energi og utviklingen av internasjonale nett, og bygger nå et nytt fartøy for legging av undersjøisk høyspentkabel (HV-kabel).

Kilde: Nexans

Det topp moderne skipet vil sørge for sikker og effektiv transport og legging av kabelsystemer verden over. Fartøyet bygges som en del av Nexans’ nylig kunngjorte satsing, som går ut på å styrke produksjons- og installasjonssiden av selskapet for å møte den økende etterspørselen etter HV-kabelsystemer, med særlig fokus på kabelforbindelser og vindparkprosjekter offshore.

Etter hvert som energietterspørselen øker globalt, blir behovet for ren energi stadig mer påtrengende. Bekymringene over klimaendringene blir stadig større, og overgangen til fornybar energi har nå øverste prioritet på den internasjonale agendaen. Det er i dag slik at landene ikke bare utvikler sine egne strategier for fornybar energi, men også samarbeider med andre land for å oppnå bedre utnyttelse av ressursene gjennom en felles infrastruktur, både på land og offshore. Som et tiltak for å fremme dette paradigmeskiftet innen global energiproduksjon og -distribusjon, der ren energi blir stadig viktigere, kan Nexans nå kunngjøre at byggingen av et nytt kabelleggingsfartøy for undersjøiske HV-kabelsystemer har startet.

 Topp moderne fartøy for legging av sjøkabler

Nexans’ nye fartøy bygges av ULJANIK Group, et kroatisk skipsverft med over 160 års erfaring innen bygging av alle skipstyper, og er med sin store kapasitet utviklet for verdensomspennende legging av store volumer HVDC- og HVAC-kabelsystemer, også under svært krevende værforhold. Fartøyet betjener hele Nexans’ undersjøiske portefølje og har en svingskive med en kapasitet på 10 000 tonn.

Det nye fartøyet, som er designet av konsulentfirmaet Skipsteknisk AS, bygger videre på Nexans’ nesten 100 år lange fartstid innen legging av sjøkabler. Det har et robust fremdrifts- og posisjoneringssystem, og tilfredsstiller IMO-klasse 3. Leggeutstyret gjør fartøyet i stand til å utføre krevende legging av fleksible produkter i både grunne og dype farvann. Muligheten for flere driftsmoduser, inkludert bundling av kabler som er innrettet mot ny og fremtidig teknologi innen HVDC-kabler, er blant fartøyets mange eksepsjonelle egenskaper.

Fartøyet er spesialkonstruert med sikte på redusert miljøpåvirkning, i tråd med Nexans’ CSR-policy og selskapets ønske om å bidra til en bærekraftig utvikling. Videre oppfyller skipet de nyeste kravene til sikkerhet for mannskap og fartøy, i samsvar med de strengeste internasjonale sikkerhetsstandardene.

Kabelleggingsfartøyet ventes å bli levert og settes i drift innen tredje kvartal av 2020.