Otera har lang erfaring med elektroarbeid innen samferdsel, blant annet fra E18 mellom Kristiansand og Grimstad. (Foto: Otera)

Otera står for alt elektroarbeid, inkludert veibelysning, i det som omtales som Norges største veiprosjekt: Ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand.

Kilde: Otera

– Vi er selvsagt svært fornøyd med å ha vunnet denne kontrakten. Otera har lang erfaring med veibygging. Vi gjorde en tilsvarende jobb på E18 mellom Kristiansand og Grimstad, og vi er engasjert i en rekke tunnelprosjekter over hele landet, sier Per Mikalsen, direktør samferdsel og innkjøp i Otera Infra.

Det er det statlige veiselskapet Nye Veier som skal bygge den 23 kilometer lange strekningen mellom Arendal og Tvedestrand, en helt ny firefelts motorvei, dimensjonert for en fartsgrense på 110 kilometer i timen. Prosjektet omfatter også 14 kilometer tilfartsveier, to nye toplanskryss, fire tunneler, 27 broer og ni kulverter.

Veistrekningen vil koste i overkant av tre milliarder kroner og skal etter planen åpnes for trafikk i oktober 2019. Arbeidet er på det meste ventet å engasjere rundt 600 personer. AF Gruppen er hovedentreprenør, og har altså med seg Otera som underleverandør på elektroarbeid.

– Dette er en stor og langsiktig jobb. Vi ser fram til å starte allerede nå i høst, sier Mikalsen.