Nye Moelven svømmehall får installert rekordstort solvarmeanlegg. (Illustrasjon: Sweco)

Når Moelv svømmehall står ferdig vil den ha det største solvarmeanlegget som er installert på et enkelt bygg i Norge. Sweco har en sentral rolle i utbyggingen av prosjektet.

Kilde: Sweco

Det omfattende prosjektet består blant annet av en barneskole og en flerbrukshall, i tillegg til svømmeanlegget. Det totale området dekker rundt 15 000 kvadratmeter, og etter høstferien skal elevene innta skolebygget. Oppdragsgiver er Ringsaker kommune, og Sweco er inne med en lang rekke fag.

– Dette har vært en stor jobb. Her bygger vi skole med uteareal, en felles park, ny svømmehall og flerbrukshall, sier prosjekteringsleder i Sweco, Stein Skinstad.

To frittstående bygg – én energipakke

I et vanlig byggeprosjekt vil fyringsanlegg og varmeanlegg være frittstående for hvert bygg. Slik blir det imidlertid ikke på Moelv.

– Byggene på tomten står 150 meter fra hverandre, men de skal ha et felles varmeanlegg. Ringsaker kommune krever også at alle nye næringsbygg skal ha tilknytningsplikt til fjernvarme. Videre har Eidsiva, som er energileverandør, satt et krav om at 80% av energien byggene bruker til oppvarming skal komme fra fjernvarmeanlegg, sier Skinstad.

Anlegget får det største solfangeranlegget som er installert på et enkelt bygg i landet. Her vil det årlige energiutbyttet være rundt 180 000 kWh. Premisset var at Moelv-anlegget skulle være etter passivhusstandarden, og dermed ble solfangere den eneste løsningen. 

– Her har vi gått for en felles energipakke for alle byggene. Vi skal fange så mye energi vi klarer i solenergi, sier Skinstad.

Svømmehaller er store energisluk, men også her skal energibesparing stå i sentrum.

– Gråvannsgjennvinning fra garderobesystemet, samt blødevann fra bassenget skal brukes til oppvarming av resten av bygget. Dette er både økonomisk og energibesparende. Vi legger også enkelt til rette for eventuelle nye energiformer i fremtiden, sier prosjekteringslederen.