I et omfattende FoU-prosjekt vil vi søke etter svar på stadig økende effektutfordringer i strømnettet, forteller konsernsjef Ole Sunnset i Ringeriks-Kraft. (Foto: Tore Halvorsen)

Med stadig flere og varierte laster i strømnettet er effektiv håndtering av effekt en utfordring. Nå har Ringeriks-Kraft tatt initiativ for å finne svar.

Konsernet er i gang med konseptutredning av et prosjekt som strekker seg mot håndtering av en stadig mer krevende effektutfordring. Med Epos Consulting i Drammen har Ringeriks-Kraft etablert samarbeid om å utvikle et FoU-prosjekt med et anslått omfang på flere titalls millioner kroner.

Vi føler oss godt kvalifiserte til å gå løs på denne utfordringen, forteller konsernsjef Ole Sunnset i Ringeriks-Kraft. – I bunnen ligger fire års driftserfaring med AMS blant i eget strømnett. Blant annet gir tilgang på timeverdier fra 22 500 kunder i kommunene Ringerike og Hole god anledning til å identifisere hvor «skoen» trykker når det gjelder effekt. Vi ser at det er nødvendig å håndtere et forbruksmønster med kurver som «stresser» den elektriske infrastrukturen på en annen måte enn det vi historisk sett har erfaring med.

Konseptutviklingsprosjektet til Ringeriks-Kraft omfatter to hyttefelt, to boligfelt, to næringsbygg og en ladestasjon for elektriske biler med 15 ladepunkter. I hovedprosjektet blir det søkt midler fra både Enova og Pilot E i ENERGIX, som er en forutsetning for gjennomføringen. Ringeriks-Kraft vil også engasjere samarbeidspartnere som passer til det enkelte delprosjekt i hovedprosjektet.

Vi regner med å ha søknad til hovedprosjektet klar i oktober, og å ha nødvendig utstyr installert i infrastrukturen i løpet av 2018. De påfølgende tre årene skal vi benytte til å finne svar på effektutfordringen. Vi gleder oss til å ta fatt på denne krevende faglige utfordringen, avslutter konsernsjef Ole Sunnset i Ringeriks-Kraft.