Ved utgangen av 2010 var det drøyt 3 300 elbiler her i landet. I dag, seks år senere, er det rundt 120 000.

Ved utgangen av 2010 var det drøyt 3.300 elbiler i Norge. Seks og et halvt år senere er det cirka 120.000, og naboen har i praksis solgt mange elbiler

Av: Ståle Frydenlund

Ved utgangen av 2010 var det drøyt 3.300 elbiler i Norge. Seks og et halvt år senere er det cirka 120.000, og naboen har i praksis solgt mange elbiler.

Naboeffekten har spilt en særdeles viktig rolle for den raske veksten i antall elbiler i Norge.

Fornøyde elbileiere forteller gjerne om sine erfaringer til naboer, venner, kolleger og bekjente. Norsk elbilforenings siste spørreundersøkelse, Elbilisten 2017, med over 12.000 respondenter, viser at elbileierne i gjennomsnitt har inspirert 2,4 andre til å kjøpe elbil.

– Av undersøkelsen fremgår det at nær 91 prosent er «fornøyd» eller «svært fornøyd» med å være elbilister, sier generalsekretær Christina Bu  i Norsk elbilforening.

Ved utgangen av andre kvartal var det i overkant av 120.000 elbiler på norske veier, i følge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). En rekke gamle rekorder ble grundig knust, og det ble for første gang registrert flere elbiler enn dieselbiler.