I dette innlegget, opprinnelig publisert på hjemmesiden til KS Bedrift, ironiseres det med kostnadsbesparelser i Statnett. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

At rimelig arbeidskraft er kostnadssparende, er ikke noe nytt. Litt oppsiktsvekkende er likevel at Statnetts sommerstudenter har spart selskapet for en halv milliard de neste 10-15 årene, ved å systematisere Statnetts egen informasjon.

Av: Asle Strand og Audun Kolstad Wiig, KS Bedrift

NVE ber om innspill på kostnadsutviklingen i Statnett, ettersom direktoratet ser det er vanskelig å gi insentiver til effektivitet. Her er vårt innspill: Statnett bør ansette flere sommerstudenter! Gjerne vinterstudenter også, for den saks skyld. Når årets sommerstudenter har spart selskapet for anslagsvis en halv milliard, er det tydelig at samfunnet kan spare store summer ved at Statnett hyrer inn sesongarbeidere.

Dagens Næringsliv skriver at de seks studentene som har hatt tilholdssted i Nydalen denne sommeren har systematisert store mengder data for å få bedre innsikt, redusere skadene og øke levetiden til Statnetts 150 transformatorer. Dette har ført til at selskapet kan utsette investeringer og vedlikehold. Det er ingen hemmelighet at investeringer utsatt er penger spart. Statnett er naturligvis fornøyd med at selskapet har hatt en god plan for hvordan sommerstudentene skal sysselsettes.

Satt på spissen har studentene systematisert informasjon som allerede finnes i selskapet, og utviklet verktøy for å bruke informasjonen. Med tanke på Statnetts store investeringsbehov de kommende årene, En halv milliard er kanskje ikke mye med tanke på at Statnett frem mot 2021 skal investere 40-50 milliarder kroner, men mange bekker små utgjør som kjent en stor å. Og her er noen andre fakta:

  • 170 mennesker var i 2016 sysselsatt i selskapets IKT-divisjon – godt over ti prosent av det totale antallet ansatte i statsforetaket. På to år ble denne divisjonen utvidet med 20 hoder.
  • I 2014 ble det meldt at Statnetts prosjektportefølje innen IKT var på 1,5 milliarder kroner fram mot 2018. Selv sier selskapet at det «er blitt en betydelig IKT-bedrift», og at det sentrale strømnettet allerede er digitalisert.
  • Selskapet har mål om 15 prosent effektivitetsforbedring i perioden 2013-2018.

Når sant skal sies bør det være overkommelig å ha god kontroll på dataene fra 150 trafostasjoner. For en «betydelig IKT-bedrift» med en stor del av de ansatte sysselsatt i IKT-divisjonen og et sensorbasert kraftsystem, er det nesten litt pussig at det måtte en liten gruppe sommerstudenter til for å systematisere selskapets egen informasjon fra disse stasjonene. Sommerstudenter sysselsetter ikke seg selv; Statnett har tydelig vært klar over behovet.

Det er bra Statnett har et konkret effektiviseringsmål. Det er i sin tur kostnadsbesparende for bransjen og for samfunnet. Forslag: Ansett flere sommerstudenter.