Økonomisk sett går det mer enn rundt for de fleste energiselskapene her i landet, men for utbyttegrådige offentlige eiere er det åpenbart at mye vil ha mer. (Foto: Mostphotos/Knut Ekanger)

Den seneste måneden har denne nettavisen løpende rapportert økonomiske halvårsresultater fra en majoritet av landets store energiselskaper. Inntrykket er at det står bra til de fleste steder.

Gjennom lang tid er vi blitt tutet ørene fulle om sørgmodige tilstander i energiselskapene. Den klagesangen er det god grunn til å ta med en klype salt. Det økonomiske fundamentet i den landbaserte energiforsyningen fremstår midtveis i 2017, med noen få unntak, som rimelig robust. Dersom tallene er til å stole på er det god økonomisk styrefart i næringen.

Nå er det selvfølgelig slik at mye vil ha mer. Næringen står med begge bena i tunge investeringsløft, og alt som kan bidra til penger i kassen er kjærkomment. På toppen av dette kommer mange offentlige eiere som nesten er uten magemål når det gjelder å forsyne seg med utbytte. Det bør noen på overordnet politisk nivå manne seg opp til å gjøre noe med.

Interessant er det å registrere at de fleste av selskapene har mye igjen for kombinasjoner av forretningsmessige aktiviteter. Spesielt gjelder dette parallell resultatutvikling i strømnett og kraftproduksjon. Mange synes også å nyte godt av prestasjonene til sammenslåtte virksomheter, blant annet innen entreprenørvirksomhet og salg av strøm.

For ikke lenge siden publiserte SSB en rapport om investeringstemperaturen i landets industri og næringsliv. Den indikerte en moderat nedgang i det generelle investeringsnivået for resten av 2017 og 2018. Unntaket var kraftforsyningen som fremstår med motsatt fortegn. Der strekker investeringene seg mot nye høyder de nærmeste par årene. Det blir spennende å se med hvilken økonomisk bærekraft næringen har til å håndtere denne utfordringen.