Konsernstyret i SKS har sagt ja til å fusjonere sine strømkunder med Kraftinor. (Illustrasjon: SKS)

Konsernstyret i SKS (Salten Kraftsamband) har godkjent planene om sammenslåing av strømkundene til SKS og Kraftinor.

Kilde: SKS

Det ble tidligere i sommer orientert om mulig sammenslåing av kundeporteføljen til SKS Kraftsalg AS og Kraftinor AS. N har konsernstyret i SKS godkjent planene og sa ja til videre prosess for fusjon av ca. 70 000 strømkunder inn i ett felles nyopprettet selskap.

Fusjonen er nå også styrebehandlet av eierne i Kraftinor og begge har gitt sin tilslutning.

Ambisjoner

– Konsernstyret deler SKS ambisjon om å være med på å utvikle et strømselskap som skal levere konkurransedyktige produkter til kundene i fremtidens kraftmarked. Samtidig er det viktig å sikre at verdiskapningen beholdes i landsdelen, sier Steinar Pettersen, konsernsjef i Salten Kraftsamband AS.

Pettersen presiserer at de eksisterende arbeidsplassene tilknyttet fusjonen fortsatt vil bestå på Fauske med mulighet for ytterligere vekst.

– Målsetningen er nå at det nye selskapet skal være realisert innen årsskiftet 2017/18. Arbeidssted skal fortsatt være på Fauske, samt ved øvrige lokasjoner i Nordland, sier Pettersen.

Volum viktig

Det legges vekt på viktigheten av å bygge opp et sluttbrukerselskap av en viss størrelse for å kunne drive lønnsomt og med gode tilbud til kundene over tid.

– Vi håper andre regionale aktører kan være interesserte i å bli med. Får vi en eller flere av disse med, vil vi definitivt bli det største omsetningsselskapet i landsdelen. Prosessen SKS og Kraftinor har påbegynt er uansett veldig spennende, sier Pettersen

SKS Kraftsalg vil bestå som et handelsselskap Fusjonen av sluttbrukervirksomheten til SKS og Kraftinor er et viktig – og riktig – steg i forhold til å beholde et konkurransedyktig og landsdekkende strømselskap i Nordland, sier Jørgen Gunnestad, administrerende direktør i SKS Kraftsalg.

Gunnestad opplyser at selskapet SKS Kraftsalg vil bestå og fortsatt levere tjenester innen avregning, handel og forvaltning av kraftporteføljer, elsertifikater, opprinnelsesgarantier og valuta. SKS Kraftsalg blir med dette et rendyrket nordnorsk handelsselskap som skal levere tjenester både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet skal også selge handelstjenester til det nye felleseide sluttbrukerselskapet.