Det elektrotekniske miljøet her i landet sier et klart og tydelig nei til en fusjon mellom NEK og Standard Norge. ((illustrasjonsfoto: Trond Salater)

Jeg ser ingen positive effekter, hverken faglig eller på andre måter, i en sammenslåing av NEK og Standard Norge.

Det er Trond Sollie, styreleder i NEK (Norsk Elektroteknisk Komite), som klart og tydelig slår dette fast. Bakgrunnen er at et medlem av Standard Norge, Boligprodusentene, har tatt initiativ til en sammenslåing av de to standardiseringsorganisasjonene.

Dette er andre gangen i løpet av drøye to år at det blir gjort forsøk på å slå de to organisasjonene sammen. Sist gang var det styret og administrasjonen i Standard Norge som tok initiativet. Nå er det Boligprodusentene som forsøker seg med et fremstøt på det samme.

Styreleder Trond Sollie rister oppgitt på hodet, og henviser til grundige utredninger som entydig konkluderer med at NEK bør videreføres som en selvstendig organisasjon. I dette får han bred støtte fra den elektrotekniske leverandørindustrien, landets elektroinstallatører og andre fagmiljøer som står NEK nær.

I begrunnelsen henvises det blant annet til at mye av den generelle standardiseringen er politisk styrt. Innen elektroteknikk er det næringslivet som holder hånden på rattet, og markerer seg som drivkraft i en internasjonal elektroteknisk utvikling som stadig skyter større fart. Det er viktig at dette speiles og spissen i våre egne teknologiske miljøer.

Det er flere i det elektrotekniske miljøet som mener at en fusjon kan svekke næringslivets styringsmuligheter og øke avstanden til ledende aktører i industri og næringsliv. Den generelle oppfatningen er at det elektrotekniske miljøet her i landet er best tjent med å beholde et selvstendig og faglig sterkt NEK.

Les mer om denne saken i fagbladet Energiteknikk (nr.6-17), som om få dager er under distribusjon til sine abonnenter.