Resultatet etter skatt i Skagerak Energi nådde 323 millioner kroner i første halvår, mot 296 millioner kroner i samme periode i 2016. (Foto. Skagerak Energi)

Økt omsetning og effektivisering medvirket til vesentlig resultatvekst i første halvår.

Kilde: Skagerak Energi

Brutto driftsinntekter i konsernet viser for første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten innenfor Nett, Varme og Naturgass viser bedring i omsetningen, mens økte kraftpriser motvirkes av noe lavere produksjon sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for Skagerak-konsernet ble i første halvår 867 millioner kroner mot 771 millioner kroner i samme periode i 2016. Korrigert for urealiserte verdiendringer på sikringskontrakter, viste underliggende EBITDA en økning fra 793 millioner kroner i fjor til 841 millioner kroner (+6 %).

– For året ventes det et noe bedre resultat enn i 2016, som følge av høyere kraftpriser og salgsvolumer kombinert med gode effekter fra det pågående effektiviseringsarbeidet, sier konsernsjef Knut Barland. Kostnadssiden for konsernet utvikler seg i tråd med de effektiviseringsmål som er satt.

Resultat etter skatt ble i første halvår 323 millioner kroner, mot 260 millioner kroner forrige år.

Investeringsnivået er høyt. Totale investeringer i første halvår var 345 millioner kroner mot 296 millioner kroner i samme periode i fjor.