Olav Osvoll overtar som konserndirektør Produksjon i BKK ved årsskiftet. (Foto: BKK)

Olav Osvoll (52) blir ny konserndirektør Produksjon i BKK. Han er i dag produksjonssjef i Sunnfjord Energi og har også lang fartstid i NVE.

Kilde: BKK

– Olav har solid ledererfaring og god kompetanse på vannkraft. Han er også en mann med vyer for strukturutvikling og tettere samarbeid mellom kraftselskapene på Vestlandet. Vi er glad for at han nå blir en del av vår konsernledergruppe, sier Jannicke Hilland, konsernsjef i BKK.

Olav Osvoll er ingeniørutdannet innen bygg og anlegg, har studert økonomi og administrasjon ved Trondheim Økonomiske Høyskole og hydrologi ved NTNU. Siden 2010 har 52-åringen jobbet som produksjonssjef i Sunnfjord Energi. Han har 16 år i ulike stillinger i NVE, og har vært rådgiver for Ministry of Energy and Water i Angola i tre år.

Utvikle fornybarnæringen
– BKK er en viktig og spennende virksomhet med mye kompetanse, kapasitet og kapital, et konsern med muskler til å utvikle fornybarnæringen på Vestlandet. Det siste er noe jeg er spesielt opptatt av. Derfor er jeg veldig glad for å ha fått denne muligheten, sier Olav Osvoll.

Som produksjonssjef i Sunnfjord Energi har Osvoll hatt god kontakt med mange i BKK. Sunnfjord Energi er et av selskapene i Vestlandsalliansen, og BKK er største eier med 37,45 prosent av aksjene.

– Olav har et stort nettverk og gode samarbeidsevner. Han vil kunne styrke vårt arbeid for å skape et større vestlandskonsern sammen med andre selskap på Vestlandet. Vi skal være en drivkraft for fornybar energi på Vestlandet, sier Hilland.

Tror på vannkraften
Olav Osvoll har bred faglig kompetanse fra jobben i Sunnfjord Energi, men også fra mange år i NVE der han jobbet tett på og utførte mange oppdrag for kraftindustrien. Andre stikkord fra årene i NVE er instrumentering, datainnsamling og bremålinger. I arbeidet som rådgiver for Ministry of Energy and Water var han med på å kartlegge vannressursene i Angola og utarbeide en ny vannlov i landet.

Den nye lederen for BKK Produksjon har et stort engasjement for vannkraftens betydning for Norge.

– Med vannkraften er vi som nasjon i en helt unik posisjon. Den regulerbare vannkraften gir oss et fortrinn som alle andre nasjoner kan misunne oss. Med mye sol og vind inn i energisystemet vil den regulerbare vannkraften også i fremtiden spille en viktig rolle, sier Osvoll.

Begynner ved årsskiftet
Osvoll tar over etter Wenche Teigland, som nå blir konserndirektør Nett i BKK. Erik Spildo er konstituert i stillingen som konserndirektør Produksjon frem til Osvoll overtar ved årsskiftet.