Under Nordic Edge Expo i Stavanger i slutten av september setter Lyse på flere måter temaet smart på dagsorden. (Foto: Lyse)

For tredje år på rad åpner Nordic Edge Expo dørene 26. september og Lyse er med som hovedsamarbeidspartner. Lyse bidrar på flere måter innen temaet smart by, og byen er selvfølgelig Stavanger.

Kilde: Lyse

– Vi er veldig glad for å være hovedsamarbeidspartner til Nordens største konferanse og utstilling for smarte byer og samfunn. Framtidens byer og kommuner må formes ved hjelp av ny teknologi. Lyse bidrar til utviklingen av en smart region gjennom å levere viktig infrastruktur, og vi vil være en brobygger sammen med gode samarbeidspartnere, sier konserndirektør Grethe Høiland i Lyse.

På årets stand blir den viktige infrastrukturen som må ligge i bunn i en smart region framhevet.

– Skal regionen klare å elektrifisere transportsektoren og kunder produsere strøm selv i større skala, så må strømnettet være dimensjonert for dette. Vi er opptatt av at vi må gjøre de riktige grepene og ta i bruk ny teknologi der det er positivt for å bidra til utviklingen, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i nettselskapet Lyse Elnett.  

Han forteller at selskapet nå tester ut ny teknologi i stor skala med digitalisering og automatisering av strømnettet der det blant annet  brukes sensorer som skal varsle om mulige feil før de oppstår. Prosjektet er støttet av Enova.

Lyse-konsernet deltar i en rekke prosjekter der det jobbes med ny teknologi og løsninger som skal bidra til at regionen blir mer effektiv, miljøvennlig og fleksibel. For eksempel EU sitt Horisont2020 prosjekt, Triangulum, EU-prosjektet INVADE , Innovasjon Norge sitt Fram-program for Smart Cities eller Sintef sitt prosjekt Cineldi.