Fra venstre: Administrerende direktør i Norfund, Kjell Roland, administrerende direktør Torger Lien I SN Power og Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft. (Foto: Statkraft)

Statkraft og Norfund er enige om en byttehandel knyttet til sine felleseide andeler i internasjonal vannkraft.

Kilde: Statkraft

Avtalen innebærer at Statkraft selger alle sine aksjer i SN Power til Norfund, mens Norfund selger alle sine aksjer i Statkraft IH Invest AS (SKIHI) til Statkraft. I tillegg til byttet av aksjer, betaler Norfund et kontantbeløp til Statkraft.

Statkraft og Norfund har inntil gjennomføringen av avtalen idag eid 50 prosent hver av SN Power, som eier vannkraftverk i Panama, Laos, Filippinene og Zambia. Samtidig har Statkraft eid 81,9 prosent og Norfund 18,1 prosent av aksjene i SKIHI, som hovedsakelig eier vannkraftverk i Peru, Brasil, Chile, India og Nepal.

Statkraft styrker med dette sin posisjon i Sør-Amerika og Sør-Asia, mens Norfund gjennom SN Power øker sin tilstedeværelse i Afrika og Sørøst-Asia.

– Norfunds mandat er å investere i utviklingsland der behovet for kapital er størst og økt tilgang til energi er nødvendig for utvikling. Vår strategi er i økende grad å konsentrere energiinvesteringene i Afrika sør for Sahara og utvalgte land i Sørøst-Asia, sier Norfunds administrerende direktør Kjell Roland. – Statkrafts strategi innen internasjonal kraftproduksjon er å bygge sterkere posisjoner i færre markeder. Samtidig vil vi utvide porteføljen til å omfatte både vann-, vind- og solkraft. SN Power har vist stor evne til verdiskaping gjennom mange år og lagt grunnlaget for Statkrafts satsing i Sør-Amerika og Sør-Asia, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.