Den totale strømprisen til husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, er nå tett oppunder en krone kWh. (Foto: Tore Halvorsen)

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 33,1 øre/kWh i 2. kvartal 2017. Dette er en oppgang på 15 prosent sammenliknet med 2. kvartal i 2016.

Kilde: SSB

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 95 øre/kWh i 2. kvartal 2017, viser statistikken Elektrisitetspriser. Dette er en økning på over 7 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2016, som var ett kvartal med lav strømpris.

Av den totale strømprisen for 2. kvartal 2017 utgjorde nettleien 27,9 øre/kWh, forbruksavgiften og merverdiavgift på elektrisk kraft 34 øre/kWh og strømprisen 33,1 øre/kWh.

En viktig årsak til høyere strømpris i 2. kvartal 2017 sammenlignet med året før er ifølge NVE at den norske magasinfyllingen i begynnelsen av kvartalet var lavere enn samme periode i 2016. Dette bedret seg utover perioden og var på tilnærmet samme nivå som året før i slutten av kvartalet.

Kontrakter med variabel pris var dyrest

Husholdninger med kontrakter med variabel pris hadde den dyreste kontraktstypen i 2. kvartal 2017 med en gjennomsnittlig strømpris på 36,5 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. For husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen, som er den vanligste kontraktstypen, var gjennomsnittlig strømpris på 31,8 øre/kWh.

Nye fastpriskontrakter med varighet på inntil ett år hadde den billigste kontraktstypen i 2. kvartal 2017. Disse hadde en gjennomsnittlig strømpris på 30 øre/kWh. Få husholdninger har strøm gjennom fastpriskontrakter, og disse kontraktene utgjør en veldig lav andel av totalt strømforbruk.