Det er et imponerende damanlegg som nå nærmer seg ferdigstillelse i Skjerkevatn i Åseral kommune i Vest-Agder med Agder Energi som eier og byggherre. (Illustrasjon: Agder Energi)

Vannspeilet er løftet 23 meter. Store mengder steinmasser er brutt ut og flyttet. Nå er det bare finpuss igjen før damanlegget i Skjerkevatn er fullført.

Damanlegget i Skjerkevatn inngår i det omfattende milliardprosjektet til Agder Energi i Åseral kommune i Vest-Agder. I mer enn to år, med 300 000 arbeidstimer, har det vært høy aktivitet i denne delen av prosjektet.  Med en sluttregning på 650 millioner kroner er budsjettmålet innen rekkevidde.

Et nytt aggregat i Skjerka kraftverk, som ble bygget på 90-tallet, inngår også i Åseral-prosjektet. Arbeidet med dette er i full gang. Innstøping av trommen på Skjerka 2 er nær forestående. Når denne delen av prosjektet er klar for prøvedrift høsten 2018 er kapasiteten i kraftverket dublisert, med en økonomisk investering på rundt 300 millioner kroner.

Nå står nye prosjektrealiseringer for tur. Oppmerksomheten i større grad mot Åseral Nord, der det er gitt konsesjon til bygging av ny tunnel mellom Langevatn og Nåvatn, to nye kraftstasjoner og ny dam ved Langevatn.

Les mer om dette i fagbladet Energiteknikk (nr.7-17), som foreligger ved månedeskiftet november/desember.