Vannet går høyt i mange vassdrag på Sørlandet, her fra elven Otra i Kristiansand. I dag kan det bli enda verre.

NVE varsler flom på rødt nivå i Agderfylkene også mandag. Etter en pause i nedbøren søndag, ventes over 100 millimeter regn fram til mandag kveld. Vannføringen i enkelte vassdrag kan bli høyere enn den var i helgen.

Kilde: NVE

Vannet har gått høyt i mange vassdrag på Sørlandet i helgen. Her fra otra. Mandag kan det bli enda verre.

– Selv om sola skinte flere steder på Sørlandet søndag, er det for tidlig å puste ut. Store nedbørsmengder på toppen av det vi har sett i helgen, gjør at sørlendingene må være forberedt på flom og skredfare også på mandag, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

NVE melder fortsatt flom på rødt nivå i Agder, og mandag er det fare for nye flomtopper i flere vassdrag. Det har kommet over 170 millimeter nedbør enkelte steder i Agder siden fredag ettermiddag, og det ventes mye regn og kraftige regnbyger fram til mandag kveld. Det nye nedbørsområdet kan gi over 100 millimeter nedbør.

Faren for jordskred er på oransje nivå, som er nest høyeste nivå. Det gikk flere mindre skred i helgen, og varselet på oransje nivå betyr at vi må forberede oss på flere skred.

NVE bistår politi og kommuner

– NVE har folk ute i de flomrammede områdene, og vi bistår politi og kommuner i forbindelse med skred og lokale oversvømmelser. Vi har også god kontakt med Agder Energi, som har reguleringer i flere av de berørte vassdragene, understreker Sanderud.

NVEs hydrologer har foretatt målinger i flere vassdrag for å kontrollere vannstand og vannføring. I både Otra og Tovdalselva har det vært rekordstor vannføring.

Vær forsiktig

– Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser og elver/bekker med stor vannføring fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.

– Ta kontakt med din kommune hvis du har behov for hjelp i forbindelse med flom eller skred.