EL og IT Forbundet mener at regjeringen med økt vannkraftskatt svikter satsingen på energi, klima og arbeid. (Illustrasjonsfoto: Wikipeda)

Grell kontrast til løftene

Regjeringen øker skatten på vannkraft og bruk av elektrisitet. Det svekker satsingen på ren energi, klima og arbeid.
Onsdag, 18 oktober, 2017 - 09:19

Kilde: EL og IT Forbundet

- Dette står i grell kontrast til det Frp og Høyre sa i valgkampen. Da snakket de om omstilling og Norge som foregangsnasjon innen fornybar energi, sier Jan Olav Andersen, leder av og EL og IT Forbundet.

Norge har over 1500 vannkraftverk som leverer 96 prosent av strømmen vår. Nær halvparten av kapasiteten ble bygget for over 50 år siden. I Energimeldingen skrev regjeringen at “reinvesteringsbehovet de neste 40 årene for om lag 85 prosent av produksjonskapasiteten anslås til om lag 110 milliarder kroner”. I sine valgprogrammer skriver Høyre og FrP at vannkraften er ryggraden i kraftsystemet, og begge peker på opprustingsbehovet.

- Nå risikerer vi at mange prosjekter innen rehabilitering og opprusting av vannkraftverk blir avlyst eller utsatt som følge av dette feilgrepet. Det er urovekkende med tanke på vannkraftens betydning for klima og arbeid, sier Andersen.

Budsjettforslaget øker avgiftene på store elbiler, blant annet varebiler og familiebiler. EL og IT Forbundet mener forslagene bryter med regjeringens mål om at nybilsalget i Norge i 2025 kun skal være nullutslippsbiler. En av de største utfordringene med målet er nettopp mangelen på større elbiler som passer for familier, bedrifter og andre med behov for store biler.

Dette foreslår regjeringen:

Øke grunnrenteskatten for vannkraftnæringen med 1,4 prosentenheter til 35,7 prosent.

Øke avgiften på elektrisk kraft til 16,58 øre per kWh (med anslått prisvekst i 2018). Redusert sats for industri mv. foreslås videreført med 0,48 øre per kWh.

Avvikle fritaket for engangsavgift for elbiler, mot at det gis vektfradrag på linje med ladbare hybridbiler. Dette betyr at økt avgift elbiler med vekt over to tonn.

Fjerne den gunstige beskatningen av elektriske firmabiler.

Friskemelder arbeidslivet for tidlig

Selv om ledigheten endelig er på vei ned, er sysselsettingsveksten på bare 0,7 pst i år og 1,1 neste år. Det er fortsatt 116 000 arbeidsledige. Regjeringen foreslår kutt på flere områder som burde vært styrket, som utdanning og tiltak for å få flere i jobb.

- Vi har ledige hender og uløste oppgaver, så det er for tidlig av regjeringen å klappe seg selv på skulderen. Budsjettet må prioritere arbeid høyere, særlig for unge og de som har problemer med å komme inn i arbeidsmarkedet, sier Andersen.

Ingen utjevning av nettleien

Utjevningsordningen for nettleie bidrar til redusert strømregning for folk i områder av landet med høyest nettkostnader. Regjeringen foreslås at det ikke bevilges penger til denne ordningen i det hele tatt.

- I dag er flere tusen kroner i forskjeller på hva folk må betale i nettleie. Det er urimelig, særlig med tanke på at de som bor nære kraftproduksjonen i distriktene er som betaler mest. Stortinget bør rett opp dette, sier Andersen.

Halvere satsingen på bredbånd i distriktene

Regjeringen foreslår om lag 70 millioner kroner til ordningen for tilskudd til bredbåndsutbygging i kommuner som har dårlig bredbåndsdekning. Dette er en halvering fra i fjor, og vil forsinke utbyggingen.

Nå tillater EU differensiert arbeidsgiveravgift i energisektoren

I juni 2017 ble det vedtatt endringer i EUs regelverk som gjør det mulig å gjeninnføre generelt reduserte arbeidsgiveravgift for transport- og energiforetak.  Regjeringen foreslår å gjøre dette, noe EL og IT Forbundet støtter.

Tar penger fra arbeidsledige

Opptjeningsperioden for dagpenger forkortes. Når ordningen er i full virksomhet vil staten spare 700 millioner kroner i året. EL og IT Forbundet mener dette er et smålig og usosialt kutt.

Pendlere mister skattefradrag

Regjeringen ønsker å svekke reglene for pendleres diett, slik at det ikke lengre gis fradrag dersom pendlerne kan lage sin egen mat i pendlerboligen. Forslaget går utover mange av EL og IT Forbundets   medlemmer i reisemiljøene.

På forsiden nå

Alt nett nord for Romsdalsfjorden helt til Saltfjellet bør underlegges en felles DSO-funksjon, ifølge Tensio.
I går skrotet regjeringen Kraftskatteutvalgets forslag, men med klimamessige begrunnelser er det fortsatt nødvendig med endringer i grunnrenteskatten for vannkraft.
Regjeringen går ikke videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen.
Stein og grus i vannveiene koster kraftprodusentene millioner i havarier og vedlikehold. En ny modell skal øke forståelsen av problemet.  
Etter et års drift kan Elhub se tilbake på håndtering av 30 milliarder måleverdier og 1,5 millioner leverandørbytter.
Ketil Tømmernes er ansatt som administrerende direktør i BKK Nett.
– Det er positivt at nettselskapene nå finner sammen i større enheter, over kritisk størrelse. Det gir dem muligheten til å bygge opp kritisk kompetanse, sier Enova-sjef Nils Kristian Naksktad.
Skagerak Energi dobler resultat etter skatt til 2 152 millioner kroner i 2019, til tross for lavere kraftpriser og mindre kraftproduksjon.
En sjøkabel over Oslofjorden ble skadet av ankeret til et skip natt til søndag.
Borg Havn i Østfold kan bli selvforsynt med energi ved hjelp av vindkraft.
Omexom Norge har av Hafslund Nett fått i oppdrag å oppgradere Ulven innføringsstasjon sentralt i Oslo.
Etter nyttår har de nye strømstanskartene til Helgeland Kraft Nett hatt over 11.000 visninger.
Trenger rammeverk for å få forutsigbarhet og redusere konflikter.
Statkraft-sjefen er ikke klar for å la kraftprodusentene ta en større del av sentralnettariffen for å sikre nytt industri-forbruk.
Glitre Energi Nett innfører lavere nettleie for alle husholdningskunder fra klokka 22 om kvelden til klokka 06 om morgenen i vintermånedene, men er forberedt på å måtte gjøre justeringer når NVEs effekttariff-regler innføres.
Senterpartiet, Fremskrittspartiet og MDG er kritiske til planene om å elektrifisere britisk sokkel med en 300 kilometer lang kabel fra Norge.
Lyse får egen konserndirektør for strategi og teknologi.
Til tross for en uvanlig tørr høst kan BKK vise til et resultat for siste kvartal 2019 på 797 millioner kroner, men 2020 ligger an til å bli et krevende år.
Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i tre småkraftsaker i fylkene Vestland og Innlandet.
OED tar sikte på å endre energimerkeforskriften.
El og IT Forbundet vil avvente konsesjonsbehandling av NorthConnect-kabelen til det er høstet erfaringer med de to som det allerede er vedtatt å bygge.
Rødt-leder Bjørnar Moxnes forsøker å så tvil om NorthConnects klimaeffekt, men energiminister Tina Bru (H) mener man må se helheten over tid.
Komiten for næring, naturressurser og innovasjon i Vestland fylkeskommune sier nei til utenlandskabelen NorthConnect.
Om kapasiteten på NordLink-kabelen og Statkrafts Baltic Cable skal kunne utnyttes best mulig, trengs det mer nett i Tyskland, ifølge Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.