Det er først og fremst klimapolitikken i EU som setter presse på norske kraftpriser, fremgår det av en NVE-analyse. (Illustrasjonsfoto: EU)

Norske kraftpriser kan bli høyere i fremtiden, til tross for at det bygges mye vindkraft og det norske kraftoverskuddet øker. Det viser NVEs nye kraftmarkedsanalyse mot 2030.

Kilde: NVE

NVE publiserte i 2016 for første gang en analyse av kraftmarkedsutviklingen frem mot 2030.  I årets analyse stiger kraftprisen fra 23 øre/kWh i 2017 til 30 øre/kWh i 2030. Det er på nivå med kraftmarkedsanalysen fra 2016.

– Det bygges nå to nye utenlandskabler fra Norge. Disse kan presse kraftprisen i Norge litt opp. Samtidig investeres det i mye ny vindkraft, som trekker prisene noe ned. Det som likevel har mest å si for norsk kraftpris, er om EUs klimapolitikk gir en høyere pris på klimagassutslipp, eller ikke, sier avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug i NVE.

Lønnsom vindkraft

Som en følge av høyere norske kraftpriser mot 2030, kan de beste vindkraftprosjektene bli lønnsomme uten støtte fra midten av 2020-tallet.

– Landbasert vindkraft konkurrerer allerede i dag med utbygging av vannkraft i Norge. Stadig bedre vindkraftteknologi til lavere priser, gjør det billigere å utnytte de gode vindressursene vi har her til lands, sier Skrivarhaug.

Utbygging av vindkraft i Norge gjør at produksjonsveksten i NVEs beregninger er høyere enn forbruksveksten. Norges kraftoverskudd øker fra rundt 5 TWh i dag, til i underkant av 15 TWh i 2030. Det bidrar til at det nordiske kraftoverskuddet i NVEs analyse firedobles mot 2030.

– Vi ser en utvikling der kraftproduksjonen er noe høyere enn forbruket. Denne overkapasiteten gir kraftoverskudd, men kraftprisen reduseres ikke på grunn av større utveksling med naboland, sier Anne Vera Skrivarhaug.