EL og IT Forbundet oppfordrer regjeringen til å sette i gang arbeidet med å utjevne nettleien på landsbasis. (Illustrasjonsfoto: Istad Energimontasje)

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet ber EL og IT Forbundet energi- og miljøkomiteen om å styrke arbeidet med utjevning av nettleien.

Av: EL og IT Forbundet/Informasjonsavdelingen

– Vårt utgangspunkt er at vi ønsker tilnærmet lik nettleie over hele landet, og at det er fullt ut forenelig med ønsket om effektiv drift, sa forhandlingsleder Bjørn Fornes da han la fram forbundets ståsted om nettleien.

Hvorfor vil vi ha lik nettleie?

I dag er det flere tusen kroner i forskjeller på hva folk må betale i nettleie, og paradoksalt nok så er det stort sett dem som bor nære kraftproduksjonen –  i distriktene – som betaler mest. Folk i distriktene betaler for de linjene som bygges for at folk i sentrale strøk skal få den strømmen de trenger. Det betyr i praksis at strømmen i sentrale strøk er subsidiert av folk som bor i distriktene. Derfor er en utjevning av nettleien rimelig og rettferdig.

Vil det påvirke effektiviteten i strømnettet?

Nei, mener vi. Inntekten til nettselskapene bestemmes av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) basert på en inntektsramme, som blant annet settes på bakgrunn av selskapets effektivitet. Hva kunden betaler i nettleie er det følgelig NVE som bestemmer. En dårlig effektivitet gir en lavere inntektsramme. En høy effektivitet gir høyere inntektsramme, noe som gir høyere overskudd og utbytte til eier. Incentivene er der, så det er fullt mulig å redusere forskjellene, uten at det kolliderer med målet om effektiv drift. 

Budsjettposten var en gang oppe i 120 millioner kroner. Vi forventer ikke at Stortinget skal hoppe helt opp ditt, men ber det ta sats for å få på plass en bevilgning som bidrar til betydelig utjevning av nettleia.