Per Gjerløv formidler erfaringer med norskledede smartgridprosjekter på European Utility Week.(Foto: Schneider Electric)

Norge er ett av landene i Europa som forsker på hvordan man best kan integrere fornybare kilder i strømnettet, utvikle businessmodeller for lokale energimarkeder og pilotere reelle sluttbrukerprosjekter med ekte «prosumere» involvert.

Kilde: Schneider Electric

Erfaringene fra norske smartgrid-pilotprosjekter er også i fokus på konferansen Eurpean Utility Week, som i disse dager gjennomføres i Amsterdam.

Fra Hvaler til Amsterdam
– Schneider Electric Norge har gleden av å være representert både på selskapets stand og på EUs felles utstillingsområde, forteller Per Gjerløw. Han vil dele sine erfaringer fra forskningsprosjektene i Horizon 2020/EMPOWER og INVADE. Gjerløw har nettopp koordinert leveransen av produkter og løsninger til mikrogridanlegget på Hvaler, Sandbakken Miljøstasjon. Dette er hovedpiloten i EMPOWER. En fullt utbygget mikrogrid, som kan koble seg fra strømnettet og operere selvforsynt i «øymodus», via solpaneler, vindmøller og batterier, eller levere strøm tilbake på strømnettet når den ikke er i «øymodus».

– Vi gleder oss til å ha en fruktbar dialog med andre energieksperter i Europa, sier Per Gjerløw.
– De norske erfaringene i forskningsprosjektene Horizon 2020/EMPOWER og INVADE, som Schneider Electric er en av samarbeidspartnerne på, er av verdi også for andre land som forsker og tester innen distribuerte energiressurser.

Flere forskningsprosjekter
Schneider Electric er involvert i Europas mest spennende prosjekter for integrering av fornybare energikilder og i utviklingen av lokale energimarkeder med kortreist strøm. Innovasjon er i fokus på konferansen, som sikter på å fremme dialog blant aktører på alle nivåer i verdikjeden: fra teknologigigantene til startup-bedriftene, fra ekspertene med lang erfaring til unge talenter.

European Utility Week fokuserer på regionale og verdensomspennende prosjekter for nettoptimalisering, fornybare energikilder, smart måling, smarte byer, smarte hjem, energitjenester og -effektivisering, samt smart gass- og vannhåndtering.