I denne artikkelen avgir LOS Energy synspunkter på hvordan krevende utfordringer i strømnettet kan løses. (Illustrasjonsfoto: Tafjord)

Det er ventet at belastningen på kraftnettet vil øke i årene som kommer. For at alle skal ha tilgang til strøm til enhver tid må myndighetene enten forsterke kraftnettet eller innføre tiltak som gjør at vi tilpasser oss det eksisterende kraftnettet.

KIlde: LOS Energy

Det er ikke mange år siden måleren over kjøkkenbenken viste oss at vi ville bli belastet for «overforbruk» hvis vi vasket klær og laget mat samtidig. Man måtte prioritere, og gjøre en ting av gangen for å ikke belaste strømnettet for mye. En slags kollektiv energiøkonomisering, eller et bedre ord; effektøkonomisering.

Forsterker kraftnettet Totalforbruket av strøm øker stadig. Tidligere kom strømmen fra få, store anlegg. Fremover vil det bli stadig flere små anlegg i distriktene som skal forsyne oss med strøm. Dette gjør at belastningen på kraftnettet bare kommer til å øke i årene som kommer. For at vi skal ha tilgang til strøm til enhver tid må kraftnettet enten forsterkes, eller så må man innføre tiltak som gjør at vi tilpasser oss etter kapasiteten i det eksisterende kraftnettet.

Smartere strømbrukere Hvis netteierne skal forsterke kraftnettet må de hente inn penger noe sted. Det å forsterke kraftnettet vil derfor øke nettleiekostnadene betydelig. Derfor foreslår Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) å innføre en kostnad for bruk av effekt. Det vil si at de ønsker å gjeninnføre den kollektive energieffektøkonomiseringen, og gjøre oss til smartere strømbrukere.

Abonnementstjeneste Forslaget ligner litt på en hybrid mellom et mobil- og bredbåndsabonnement. Hver enkelt må abonnere på en maksimumseffekt. Og dess lavere maksimumseffekt man velger – dess billigere blir abonnementet. Men, hvis man overstiger sitt eget abonnement vil man få en ekstra regning for overforbruket.

Et annet forslag er at alle husstander skal ha samme avregning som næringslivet. Næringslivet belastes for en effektkostnad på nettleien. Effektkostnaden beregnes ut i fra det høyeste uttaket på en time gjennom måneden.

Uenighet i bransjen Bransjen er enig om at noe må gjøres for å unngå å bruke mange milliarder kroner på å oppgradere kraftnettet, men de strides om hva de skal gjøre.

Forbruket fordeles Begge forslag vil på sikt gjøre oss til smartere energibrukere. De vil også gjøre at forbruket vil fordeles annerledes enn det vi ser i dag. Forslagene vil redusere investeringsbehovet i nettet, og dermed holde nettleiekostnaden nede. Men, det kan også ha stor betydning for kraftprisene. Etterspørselen vil bli snudd fra timer med knapphet på energi, til timer med overskudd av energi.