Utbyggingskostnaden på storskala solkraft har nå sunket til gjennomsnittlig 420 kroner per MWh på verdensbasis, ifølge en ny rapport. Her er et solenergianlegg på de andalusiske sletter i Spania. Foto: Sigurd Aarvig

Teknologi for sol- og vindkraft blir stadig billigere, mens utbyggingskostnaden for kullkraft står på stedet hvil og kjernekraftverk er blitt vesentlig dyrere.

Det viser en rapport fra den internasjonale investeringsbanken Lazard, skriver RenewEconomy.

Kostnaden for sol- og vindkraft har ifølge Lazard falt 6 prosent på verdensbasis det siste året. Spesielt har storskala solenergi blitt billigere, fra gjennomsnittlig 178 dollar (ca 1500 kroner) per MWh til 50 dollar (420 kroner) per MWh.

I noen scenarier er kostnaden for hele livsløpet ved bygging og drift av fornybar energi nå blitt lavere enn driftskostnaden alene for konvensjonelle kraftverk drevet av kull og kjernekraft, heter det i rapporten.

Kostnadene varierer betydelig fra land til land. For eksempel kan man bygge solkraft i Chile for 21 dollar/MWh i Chile og trolig enda billigere i Saudi Arabia.

Kostnaden for atomkraftverk går i motsatt retning og har økt med 35 prosent mer enn forventet. Les mer om oversikten fra Lazard her.